Vzpomínka na Josefa Balabána

Pietní vzpomínka u pamětní desky genmjr. Josefa Balabána v den jeho zatčení, od kterého letos uplynulo 70 let.Genmjr. Josef Balabán neodmyslitelně patří k Praze 6.

Po návratu z bojů I. sv. války bydlel se svou matkou ve Šlikově ulici v Břevnově, od roku 1934 potom v Ruzyni č.p. 210, v roce 1938 se přestěhoval do Kazašské ulice v Bubenči a jeho družka Josefa Kochmannová bydlela ve Vostrovské ulici na Hanspaulce, kde se v závěru svého života převážně zdržoval. V Praze 6 také vedl se svými druhy – Josefem Mašínem a Václavem Morávkem – svoji odbojovou činnost.

Na území Prahy 6 působil rozvětvený odboj. Sídlo tu měly všechny hlavní ilegální organizace Obrany národa, Petiční výbor Věrni zůstaneme i Ústřední vedení odboje domácího, stejně jako ilegální časopis „V boj“. Emigrace letců, kteří se uplatnili v RAF, probíhala z Ruzyně, do koncentračních táborů bylo z dejvických kolejí odvlečeno na 1200 studentů a během Pražského květnového povstání bylo postaveno v Praze 6 celkem 180 barikád. Počet obětí květnových událostí na Praze 6 se odhaduje na 100.

www.praha6.cz