Ženská práva jsou lidská práva

Konference Ženy sobě přinesla mnoho zajímavých názorů a postojů k tématům, která ve společnosti ožívají. Často jsou považována za problémová, ale proč vlastně? Paní velvyslankyně Švédska Anna Victoria Li to řekla velmi přesně: „Feminismus je boj za rovnoprávnost mezi muži a ženami, nikoli žen proti mužům.“ Dále z jejích úst zaznělo, že: „… ženská práva jsou lidská práva.“ Často nás podobné jednoduché definice šokují a hledáme za nimi útok na náš pohled na věc. Možná, že právě tato přecitlivělost vyhrocuje debaty s ženskou tématikou.   

Odnesla jsem si poučení, jak obecně sdělovat nepříjemná fakta. Je potřeba je říci narovinu, bez zjemňování intelektuálními alibi. Obyčejnost může být ta lepší cesta, cesta k podstatě lidské společnosti a radosti ze života.  

Děkuji za příležitost vyslechnout si zajímavé hosty konference a být přinucena k zamyšlení nad tématy, která společnost často rozdělují a přitom by ji mohla spojovat. Vždyť jak řekla prezidentka sdružení Business and Professional Women paní Lenka Šťastná: „Společnost se na ženy a muže nedělí, ale skládá se z nich.“

Autor: Venda Vaníčková, www.sebeprezentace-autentik.cz