Zprovoznění ulice Patočkova

V pondělí 19. 12. 2011 starostka MČ Praha 6 Marie Kousalíková společně s primátorem hl. m. Prahy Bohuslavem Svobodou otevřela nově zprovozněný úsek ulice Patočkova. Jde o úsek mezi vyústěním Strahovského tunelu (křižovatka Malovanka) po křižovatku s ulicí Myslbekova.

Slavnostního zprovoznění se zúčastnil také zástupce starostky René Pekárek, který má v gesci strategický rozvoj. Zprovoznění úseku Patočkovy ulice starostka MČ Praha 6 Marie Kousalíková velmi oceňuje: „Hlavní je, že auta již nebudou muset jezdit po objízdné trase. Myslbekova ulice, Bělohorská a ulice Pod Královkou jsou úzké komunikace a doprava velmi zatěžovala místní životní prostředí. Jsem velmi ráda, že se podařilo otevřít tento úsek Patočkovy ulice dříve, než bylo původně plánováno. Občanům dotčených částí Břevnova se jistě uleví.“ Zprovozněním tohoto úseku tedy nutnost využívání objízdné trasy přes Dlabačov kolem hotelu Pyramida končí. „Pro řidiče to znamená, že budou moci jet ze Strahovského tunelu rovně ulicí Patočkova. Cesta se jim tak zkrátí o nejméně deset minut. Při využívání objízdné trasy totiž museli projet čtyřmi světelnými signalizacemi,“ říká místostarosta MČ Praha 6 Jan Záruba, který má v gesci dopravu, životní prostředí a bezpečnost.

Se zprovozněním Patočkovy ulice se přitom počítalo až spolu se zprovozněním tunelu Blanka. Výsledkem práce MČ Praha 6 je zprovoznění Patočkovy ulice o více než jeden rok dříve oproti původnímu plánu. Předčasné zprovoznění stálo cca 30 milionů korun. Tuto částku poskytl Magistrát hl. m. Prahy. Všechna kolizní místa, kde se tvořily dlouhé kolony, by měla vymizet. Auta se shlukovala již od Prašného mostu, a to z důvodu rozdělení jízdních pruhů výhradně vlevo či rovně, resp. vpravo. To nyní skončí.

Následovat bude v dubnu 2014 kompletní zprovoznění tunelu Blanka. To bude předcházet zrušení objízdné trasy mezi Bastiony a zrušení staveniště městského okruhu. V budoucnu tedy bude Patočkova ulice sloužit k výhradně místní dopravě, nikoli tranzitní. Tranzitní doprava bude odkloněna přímo ze Strahovského tunelu na městský okruh. V rámci autobusové MHD bude převedena doprava do původní trasy v ulici Patočkova. Budou zřízeny nové provizorní autobusové zastávky v ulici Patočkova u křižovatky s ulicí Na Hubálce, dále budou zprovozněny nové zastávky na mimoúrovňové křižovatce Malovanka.