Ministr dopravy Aleš Řebíček souhlasí s hejtmanem Jiřím Šulcem

„Plně souhlasím s Vaším návrhem na částečný odklon silniční dopravy ve směru z centra České republiky do Saska a naopak, z D8 na silnici I/7 a B 174, tj. Praha – Chomutov – Hora Svatého Šebestiána/Reitzenhain – Chemnitz, jejichž problémové úseky byly v letošním roce odstraněny jak v České republice, tak ve Svobodném státu Sasko,“ napsal ministr dopravy Aleš Řebíček hejtmanovi Ústeckého kraje Jiřímu Šulcovi.

Tenv listopadu zaslal Aleši Řebíčkovi dopis (viz TZ ze 22.11.07)  s výšepopsaným návrhem na řešení komplikované dopravní situace na silnicích I/30 aI/8 (E55), jejíž příčinou je v úseku Lovosice – Řehlovice  nedokončená dálnice D8. „Můj návrh načástečný odklon dopravy, která míří do Německa, přes hraniční přechod HoraSvatého Šebestiána/Reitzenhain se týká především dopravy nákladní,“ upřesňujehejtman Jiří Šulc: „Právě kamiony mají totiž zásadní podíl na dopravníchkolapsech a haváriích na komunikacích I/30 a I/8.“

Jakdále ministr Řebíček ve svém dopise hejtmanu Šulcovi uvedl, v souvislostis návrhem na odklon dopravy požádal Sdružení ČESMAD Bohemia o spoluprácipři informování  řidičů o výhodách tétoodklonové trasy. Motoristé se o možnosti odklonové trasy dovědí také prostřednictvímtabulí na dálnici D8, které zajistí Ředitelství silnic a dálnic; Ministerstvodopravy se postará o mediální prezentaci zmiňované trasy.

V závěrusvého dopisu ministr dopravy připomněl, že všechna taková řešení jsou jenprovizoriem: „Definitivní řešení problémů, o kterých se zmiňujete ve svémdopise, vidím samozřejmě, tak jako Vy, v co nejkratším dokončeníchybějícího úseku dálnice D8 přes České Středohoří.“

Připravila:  Veronika Kindlová, tisková mluvčí Ústeckéhokraje
tel.475 657 726; mob.tel 737 203 666
kindlova.veronika@kr-ustecky.cz
kancelářhejtmana Ústeckého kraje
oddělenítiskových informací
VelkáHradební 48, 400 02 Ústí nad Labem

Čtěte více