Občanské sdružení Rodinné centrum Praha

Naše organizace vznikla v roce 2002 jako sdružení osob, které se angažují v oblasti řešení manželské, rodinné a sociální problematiky. Jsme přesvědčeni, že manželství a rodina jsou náročné celoživotní projekty, které rozhodně stojí za to realizovat. Vytváříme efektivní tým kvalifikovaných pracovníků, který nabízí pomoc rodině v různých fázích jejího života prostřednictvím těchto programů:

Thákurova 3, 160 00 Praha 6, http://RodinneCentrum.cz,
tel. 220 181 777, IČ 265 864 36, č. ú. 193501687/0300.


„Pomáháme rodině“
 

Naše organizace vznikla v roce 2002 jako sdružení osob, které se angažují v oblasti řešení manželské, rodinné a sociální problematiky. Jsme přesvědčeni, že manželství a rodina jsou náročné celoživotní projekty, které rozhodně stojí za to realizovat. Vytváříme efektivní tým kvalifikovaných pracovníků, který nabízí pomoc rodině v různých fázích jejího života prostřednictvím těchto programů:


Společné přípravy na život v manželství – cílem je nabídnout přitažlivým způsobem pozitivní, ale realistický pohled na manželství a pomoci snoubencům otevřít riziková témata, která dosud neotevřeli. Každý rok tři osmidílné kurzy pro více než 100 párů snoubenců, každý večer je tvořen přednáškou lektorů z řad odborníků a manželů a interaktivním programem v malých skupinkách facilitovaných manželskými páry. Probírají se praktická témata manželského a rodinného života jako: Manželství z pohledu historického, sociologického a religionistického, Psychologie partnerského vztahu, Konflikty a jejich řešení, Vztahy k rodičům, Sexualita v manželství, Spiritualita manželství, Děti a my, Svatební obřad, manželský slib.
 

Program efektivního rodičovství – Vzdělávací interaktivní výcvikový program pro rodiče předškolních a mladších školních dětí, ve světě známý jako „Systematic Training for Effective Parenting“ (STEP). Program reaguje na častou bezradnost rodičů s výchovou dětí, na jejich časté balancování mezi nezdravými extrémy, kterými jsou přísná restriktivní výchova a její opak: zdánlivá svoboda dítěte bez stanovených hranic. Program pomáhá rodičům lépe rozumět vlastním dětem, vychovávat je k odpovědnosti a samostatnosti, správně s nimi komunikovat a povzbuzovat je, řešit konflikty a předcházet špatnému chování.


Máma a táta pro 21. století – Nabízíme účast ve skupině žen, kde budeme hledat odpovědi na důležité otázky, které přicházejí po narození dítěte. Seznámíme vás s odbornými pohledy na to, jak rodičovská role ovlivňuje život ženy, jejího partnera i život jejich širší rodiny. Formou workshopů nabízíme témata jako Já jako matka a dcera, Moje potřeby – jejich naplňování, kdo mi je může naplnit, Moje hřivny, Moje opory, zdroje mé podpory, o koho se opírám?, My dva jako partneři - jsme ještě partneři, nebo jen rodiče?, Já matka – co mi moje mateřství dává, co mi bere, co je těžké.


Společenství maminek v obtížných situacích – Obsahem projektu, je nemateriální pomoc ženám, které jsou samy s dětmi. Služby obsahují cyklus pravidelných měsíčních přednášek s odborníky s následnými konzultacemi a několika jednorázových akcí s psychologicko -duchovním zaměřením, výtvarnou dílnou a společnými výlety. Celoroční program je rozšířen o spolupráci s Centrem pro rodinný život Olomouc na letních týdenních pobytech pro maminky s dětmi. Zaměřujeme se na oblasti, kde osamělé maminky potřebují pomoc bez ohledu na jejich sociální postavení. Jedná se např. o vnitřně nedořešený vztah s bývalým partnerem, žal z odchodu nebo smrti partnera, sociální deprivace neúplné rodiny, výchovné potíže matek samoživitelek, nedostatek mužských vzorů pro děti v těchto rodinách atd.
 

Křesťanská psychologická poradna – Je otevřena klientům, kteří přicházejí s problémy partnerskými, rodinnými, ale i osobními. Poradna nabízí především jednorázovou psychologickou intervenci. Klientům se věnují naši externí spolupracovníci - psychologové a psychoterapeuti.


Naše sdružení je členem celostátní zastřešující Asociace center pro rodinu, v rámci které se podílí na jedné z nejširších nabídek služeb pro rodinu v ČR.