Práce s mimořádně nadanými dětmi

Dovolte, abychom vám touto cestou představili občanské sdružení Centrum nadání (dále jen Centrum). Centrum vzniklo jako důsledek činnosti skupiny odborníků - pedagogů, psychologů a dalších odborných pracovníků, kteří se již delší dobu věnují péči o mimořádně nadané děti v naší republice.

Dovolte, abychom vám touto cestou představili občanské sdružení Centrum nadání (dále jen Centrum). Centrum vzniklo jako důsledek činnosti skupiny odborníků - pedagogů, psychologů a dalších odborných pracovníků, kteří se již delší dobu věnují péči o mimořádně nadané děti v naší republice. Zakládající členové Centra jsou velmi angažovaní v problematice poskytování komplexních služeb skupině dětí, na kterou se v našem státě stále ještě poněkud zapomíná. Rozhodli jsme se spojit síly a zkusit tak poskytnout širší nabídku služeb především pro školy, které se budou touto problematikou hlouběji zabývat ale také rodinám s nadanými dětmi.

Vzdělávací a odborné aktivity:

- organizace pravidelných diagnostických dnů ve spolupráci se základními a středními školami;
- analýza stavu a úrovně vzdělávacích programů jednotlivých škol, doporučení vhodného zařazení nadaného žáka do určitého typu školy;
- koordinace výběru žáků pro speciální třídy a studijní skupiny nadaných žáků na základních školách nebo pro individuální integrace;
- výjezdní návštěvy škol se specializovanými programy pro nadané žáky, organizace školení pedagogů, supervize práce škol ve vzdělávání nadaných žáků;
- aktivní pomoc při sepsání školních vzdělávacích programů a projektů realizující péči o nadané žáky;
 
Fundraisingové aktivity:

- pomoc při hledání sponzorů a finančních dotací pro aktivity zaměřující se na práci s nadanými dětmi;
- mediální a odborná podpora projektů škol a organizací, které se budou věnovat nadaným dětem - spolupráce s mezinárodními institucemi, které se věnují nadaným žákům (práce na projektech, pořádání konferencí);
- organizace volnočasových programů pro školy;
 
Volnočasové a pobytové aktivity:

- organizace letních pobytových aktivit pro rodiny s nadanými dětmi, pedagogické pracovníky, nadané děti a mládež, letní soustředění předškoláků.

Průběžné aktivity pro nadané předškoláky:

- čtyřikrát týdně dopolední klub Malý šikula
- sobotní akce klubu rodičů s programem pro děti
- týdenní letní soustředění
- společné výlety, exkurze, besídky

http://www.centrumnadani.cz