Ekotechnické museum v Praze

24. 01 2011 | Součástí prohlídek jsou exkurze do podzemí provozní budovy čistírny, kde se návštěvníci seznámí s historií stokování a čištění odpadních vod. O patro výše, v parní strojovně, jsou k vidění dodnes funkční čerpací soustrojí z roku 1903, která jsou při zvláštních příležitostech uváděna do chodu. K vidění je i expozice historického hygienického mobiliáře.

Ekotechnické museum je umístěno v památkově chráněném areálu staré čistírny odpadních vod, která patří mezi významné objekty naší průmyslové architektury. Klub přátel staré čistírny sdružuje zájemce o starou kanalisační čistírnu, historii stokování a čištění odpadních vod. Členem klubu se může stát každý, kdo má upřímný zájem o historii, kanalisaci, parní stroje a cokoliv, co s tím nějak souvisí. Klub má své zázemí přímo v budově staré kanalisační čistírny, v sídle Ekotechnického musea.

www.ekotechnickemuseum.cz

 
.

Speciály

Odpočívejte a relaxujte kdykoliv a kdekoliv...Váš partner SPA STUDIO

Kreativně a jinak!

Odpočívejte a relaxujte kdykoliv a kdekoliv...Váš partner SPA STUDIO
 
Odpočívejte a relaxujte kdykoliv a kdekoliv...Váš partner SPA STUDIO