Výstava dětských výtvarných prací jako ohlédnutí za školním rokem

Dne 7. června 2010 proběhne v břevnovském Prev-Centru vernisáž výstavy dětských výtvarných prací. Vernisáž bude zahájena v 10 hodin v prostorách programu ambulantní léčby o.s. Prev-Centrum. Zahájení výstavy, která bude ohlédnutím za uplynulým školním rokem, zpestří hudební vystoupení žáků základní školy.

Dne 7. června 2010 proběhne v břevnovském Prev-Centru vernisáž výstavy dětských výtvarných prací. Vernisáž bude zahájena v 10 hodin v prostorách programu ambulantní léčby o.s. Prev-Centrum. Zahájení výstavy, která bude ohlédnutím za uplynulým školním rokem, zpestří hudební vystoupení žáků základní školy.

Autory prací jsou žáci 6. až 9. tříd základní školy Norbertov na Praze 6. Děti zpracovaly výtvarné práce na různá témata, mimo jiné se nechaly inspirovat příběhy z českých i řeckých pověstí, vystaví zde také svoje přebaly knih a ilustrace, linority ex libris a abstraktní kompozice.

O.s. Prev-Centrum, které sídlí na pražském Břevnově, pořádá ve spolupráci se základními školami na Praze 6 výstavy výtvarných prací žáků pravidelně. „Cílem výstavy je umožnit dětem ve školním věku prezentovat výtvarnou cestou svůj pohled na svět a na témata, která je zajímají,“  sdělila odborná garantka služeb o.s. Prev-Centrum, Alexandra Roubalová. „Výstavy, které realizujeme obvykle čtyřikrát do roka, bývají zaměřené na témata spojená se zdravým životním stylem, mezilidskými vztahy a dalšími osobními i celospolečenskými tématy. Zapojení dětí do výtvarného zpracování těchto témat je tak jednou z forem prevence rizikového chování.“
Návštěvníci si budou moci výstavu prohlédnout v prostorách programu ambulantní léčby o.s. Prev-Centrum do 30. září. Vstup na výstavu je volný.

Občanské sdružení Prev-Centrum je nevládní organizace, která již dvanáct let poskytuje služby v oblasti prevence a léčby osob ohrožených závislostmi a dalšími formami rizikového chování. V současné době provozuje tři druhy programů – Ambulantní léčba, Nízkoprahové služby a Programy primární prevence. Více informací o sdružení a jednotlivých programech naleznete na webových stránkách www.prevcentrum.cz .


V případě zájmu o další informace kontaktujte:
Mgr. Alexandra Roubalová
(odborný garant služeb)
Meziškolská 1120/2
169 00  Praha 6
Tel.: 233 355 459, 608 161 165
E-mail:alexandra.roubalova@prevcentrum.cz