Na pomoc válečným veteránům

Jak informuje televize Davida Lynche, proběhne 13.12. v Metropolitním muzeu umění v New Yorku důležitá akce na pomoc válečným veteránům. Jedná se o benefiční událost http://www.dlfprojects.org/met/ , která je inaugurací projektu pro veterány „Operation Warrior Wellness“. Jejím smyslem je napomoci řešit akutní problém duševního zdraví po traumatických válečných zážitcích u mnoha válečných veteránů z Afganistánu a Iráku.

V rámci projektu bude používán zdravotní program, který má široké ověření a prokázal se jako velmi účinný pro redukci negativních účinků stresu v mysli i těle – technika Transcendentální meditace.

Organizátorem akce je Nadace pro vzdělání založené na vědomí a světový mír DLF, jejímž zakladatelem je americký filmový producent David Lynch a zmíněný projekt http://www.dlfprojects.org/ptsd.html je jedním z mnoha dalších projektů této nadace.

Benefiční událost pod názvem „Change Begins Within“ navazuje na stejnojmenný koncert, pořádaný nadací před rokem, který zahájil projekt implementace vzdělání Consciousness Based Education do více škol. Pedagogové tehdy uváděli tzv. Tichou chvilku ve školách s programem Transcendentální meditace v rámci školního rozvrhu, zejména u dětí a mládeže s vysokou stresovou zátěží. Na koncertu http://www.youtube.com/watch?v=Z63ApfnHUxQ vystoupili vědci, odborníci a celebrity, jako např. Paul Mc Cartney, Ringo Star, Donovan a další. Výstupem projektu bylo uvedení vzdělání založeného na rozvoji vědomí pro více než 150 000 žáků a studentů ve školách po celém světě, čímž se automaticky zlepšila školní docházka, studijní výsledky, spokojenost a chování žáků/studentů a celkové klima školy, neboť skutečná změna začíná opravdu zevnitř http://dlf.tv/2009/students-overcome-stress/ .

Současné benefiční události se příští týden zúčastní a projekt tímto podpoří několik amerických celebrit, včetně herce Clinta Eastwooda, producenta Hvězdných válek,  Russela Branda, Lucase, filmového režiséra, Martina Scorsese,  Katy Perry, podnikatele a podporovatele humanitárních projektů Russela Simmonse, lékaře Mehmeda Oz, který je známý z televizních pořadů o zdraví.

Projekt byl inspirován veteránem ze 2.sv.války Jerry Yellinem, který byl pilotem bojového letounu v Japonsku a nyní mu je 86 let. Po zažitých útrapách války trpěl dlouhou dobu mnoha symptomy posttraumatické poruchy, kterých se konečně zbavil v roce 1975, když prošel školením a začal praktikovat techniku Transcendentální meditace na redukci a eliminaci stresů z organismu.

Ve článku „Filmový tvůrce uvádí meditaci veteránům“, který uveřejnily noviny The Wall Street Journal http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704638304575636911988306800.html?mod=wsj_share_facebook říká D.Lynch, že účastníci mírových misí mají v sobě hodně hrdosti, než by připustili a nechali na sobě znát nějaké známky slabosti nebo trápení, ale o skutečném problému svědčí jejich vysoké procento sebevražd.
Uvádí se, že asi 35% veteránů z Afganistánu a Iráku trpí posttraumatickým syndromem. Tento projekt umožní pomoci 10.000 válečných veteránů zlepšit jejich situaci řešením problému od základu – lidské fyziologie, kde se stresy ukládají. V článku „Může meditace pomoci veteránům překonat posttraumatickou poruchu?“ v novinách The Huffington Post http://www.huffingtonpost.com/jeanne-ball/clint-eastwood-russell-si_b_781840.html uvádí mluvčí nadace Robert Roth, že program Transcendentální meditace skutečně odstraňuje stresy spojené s válečnou zkušeností, namísto aby jenom zamaskoval jejich symptomy.

Dr. Norman Rosenthal http://www.youtube.com/watch?v=10XeslMRbiw , klinický profesor psychiatrie v Georgetown University hovoří nadšeně o použití programu Transcendentální meditace k léčbě posttraumatické poruchy. Uvádí, že je mnoho studií, které ukazují, že TM pomáhá nervovému systému zbavit se stresů a umožňuje lépe zvládat stres.
Ve článku „David Lynch Says Transcendental Meditation Will Cure Soldiers of Post-Traumatic Stress“ uveřejněném v novinách Tonic http://www.tonic.com/article/david-lynch-says-transcendental-meditation-will-cure-soldiers-of-post-traumatic-stress/ uvádí D.Lynch, jak se dozvěděl, že 18 veteránů denně spáchá sebevraždu a že jeden ze způsobů léčby je ukazovat účastníkům programy s násilím tak dlouho, až se k němu stanou otupělí. „To je podle mě nehumánní“, uvádí dále, „dáte jim Transcendentální meditaci s tím dostanou klíč k pokladu, který je uvnitř každé lidské bytosti“. Při meditaci si pohodlně sedí a s každým sezením získají více klidného vědomí a pohody. Toto je moderní věda a s touto meditací člověk roste v pozitivních vlastnostech. Napětí, úzkost, smutek, nenávist a hněv začnou mizet.

David Lynch má sám dlouholeté zkušenosti s programem TM. Začal praktikovat Transcendentální meditaci před 40 lety pro úlevu od stresů a zlepšení kvality svého života a pokračoval s pokročilými technikami a studiem vědy o vědomí. V rámci sdílení dobré praxe uvádí jeho nadace řadu dalších projektů, které používají program TM, pro různé sociálně ohrožené či vyloučené skupiny, včetně osob bez přístřeší, původních obyvatel Ameriky a dalších.
Program TM Transcendentální meditace je podpořen více než 600 vědeckými pracemi http://www.mum.edu/tm_research/ , jež dokumentují zlepšování http://www.youtube.com/watch?v=hD0aAKqVxkk duševního a tělesného zdraví, chování a celkového prostředí. Největší zkušenosti s tímto programem redukce stresů a seberozvoje jsou v rámci akademické půdy na univerzitě MUM a škole ve Fairfiledu v Iowě, USA, ale i v jiných zemích, včetně Anglie, Afriky, Indie http://www.mumt.com/index.jsp . Program Transcendentální meditace je prostá psychofyziologická metoda, jež umožní systematické zklidnění mysli a těla až k bodu přirozeného pozastavení, ve kterém dochází k hluboké regeneraci a oživování vnitřního potenciálu - tvořivé inteligence.