Podporujeme indiánské děti při vzdělání a napomáháme rozvoji peruánského venkova

Nadační fond Inka působí v Peru a ČR od roku 2002. Podporuje vzdělání indiánů v Andách. Také přispívá k přátelství mezi obyvateli ČR a Peru a k multikulturní výchově dětí v ČR.

Nadační fond Inka působí v Peru a ČR od roku 2002. Podporuje vzdělání indiánů v Andách. Také přispívá k přátelství mezi obyvateli ČR a Peru a k multikulturní výchově dětí v ČR.

NF Inka založila PhDr. Olga Vilímková, Ph.D., která jezdí do Peru od r. 1994 a v r. 2001 žila v malé indiánské vesničce v Andách, kde učila v jednotřídce děti místní státní školy. Žila v indiánské rodině, a měla tak možnost poznat lépe každodenní život, možnosti i sny tamních obyvatel. Velkou touhou je pro indiány vzdělání dětí, ve kterém vidí příležitost, jak zlepšit život rodin a obcí, ale jejich materiální podmínky možnost návštěvy vyšší školy často neumožňují.

Hlavním projektem NF Inka je tedy podpora konkrétních indiánských studentů při vzdělání. V rámci projektu sonkoča (v jazyce kečua srdíčko) poskytujeme prospěchová stipendia pro zvídavé a talentované studenty, kteří pocházejí z velmi chudého prostředí. Od počátku činnosti nadace využilo podpory českých donátorů přibližně 930 studentů. Někteří dnes studují na vysokých školách v Peru, jiní už studia dokončili a nyní pracují na peruánském venkově (lékařka, zubař). Studentka Fanny Puntacca Mamani získala stipendium české vlády a studuje v Praze obor tropické zemědělství..

Cílem podpory je vychovat vzdělanou nebo zručnou generaci, která zlepší život indiánů na venkově. Jednotliví „profesionálové“ mohou svými znalostmi a dovednostmi usnadnit život nejen své rodině a vesnici, ale výměnou zkušeností s lidmi jiných obcí mohou přispět k rozvoji širšího kraje. NF Inka podporuje setkávání indiánských studentů různých oblastí.

Hezkou součástí projektu je osobní vztah mezi českým dárcem (kmotrem) a podporovaným studentem a jeho rodinou. Kmotři si s dětmi dopisují a mnozí svou indiánskou rodinu navštívili.

Podporujeme školičky ve „vzdálených oblastech“, např. v pohoří Cordillera Vilcabamba, kde jsou životní podmínky těžké: nejsou tu pracovní příležitosti (možnosti výdělku, nutného k financování vzdělání, např. koupi sešitů, atd.), některé děti docházejí do škol i několik hodin, v obcích není lékař… Zde poskytujeme školní pomůcky všem dětem a vylepšujeme podmínky třídy.

Podporujeme vesnické knihovny.Tato střediska Inka wasi (incký dům) staví rodiče a starší studenti brigádnicky v tradičním stylu (domy z kamene nebo hliněných cihel). Knihovny jsou dobře vybavené knihami, nábytkem, počítači a dalšími stroji podle zájmu v oblasti. V centrech pracují kroužky, např. šití, pletení, probíhá tu také doučování dětí, které mívají na počátku školní docházky problém s vyučovacím jazykem španělštinou – jejich mateřštinou je jazyk Inků kečua. V centrech pracují „vyrostlí“ nadační studenti nebo peruánští učitelé.

Podporujeme indiánskou identitu. Ve všech nadačních aktivitách respektujeme místní tradice včetně původního přírodního náboženství.

V Peru nepůsobí žádný český manažér ani dobrovolníci. Aktivity NF Inka v Peru koordinují vzdělaní a zkušení indiánští koordinátoři (ve spolupráci s profesionální účetní a právníkem) a na venkově je realizují tamní obyvatelé. Nechceme „vyvážet“ evropský způsob života a myšlení k indiánům. Záměrem NF Inka je, aby si indiáni sami řídili své záležitosti v souladu se svými kulturními hodnotami.

V ČR přispívá NF Inka svými aktivitami především k multikulturní a etické výchově našich dětí. Uskutečňujeme četné besedy a výstavy o životě indiánů (v letech 2002 – 2009 jich bylo více než 500). Některé české a peruánské školy udržují přátelské vztahy. Tyto školy si dopisují (ve španělštině) a vyměňují si drobné ruční práce. Děti tak mají možnost poznávat život kamarádů na druhém konci planety.

S finanční podporou projektu Medela Lejly Abbasové (a dalších dárců) koordinuje NF Inka projekt pomoci dětem Májů v Guatemale. Projekt, zaměřený na vzdělání, zdraví a upevnění identity Májů, realizuje tým guatemalských lékařů.

Děkujeme vám za vaše dary. Jen díky nim můžeme společně přispět k rozvoji života indiánských oblastí Peru.

http://www.inkaperu.cz