Ronald McDonald Charity

Charita Ronalda McDonalda vybudovala po celém světě ubytovací zařízení, která se stala malým místem, kde vládne pocit bezpečí a rodinná atmosféra. Dospělí návštěvníci dostanou střechu nad hlavou a malí pacienti získají fyzickou blízkost, lásku a podporu svých rodičů, prarodičů a sourozenců. A to už je pořádný kousek štěstí.

Charita Ronalda McDonalda vybudovala po celém světě ubytovací zařízení, která se stala malým místem, kde vládne pocit bezpečí a rodinná atmosféra. Dospělí návštěvníci dostanou střechu nad hlavou a malí pacienti získají fyzickou blízkost, lásku a podporu svých rodičů, prarodičů a sourozenců. A to už je pořádný kousek štěstí.

Společnost McDonald's provozuje prostřednictvím nezávislých charitativních organizací, které založila, na celém světě na 250 domovů pro rodiny těžce nemocných dětí, hospitalizovaných v různých nemocničních zařízeních (tzv. Ronald McDonald Houses), které se staly malým místem, kde vládne pocit bezpečí a rodinná atmosféra.

Tyto domovy nahrazují rodinám ve svízelné životní situaci zázemí po dobu hospitalizace jejich dětí. Alespoň částečně zmírňují velký stres a strach rodičů a nabízí jim azyl a pohodu, jak jen je to v takové situaci možné.

V rámci své charitativní činnosti spolupracuje společnost McDonald's Česká republika od počátku svého podnikání s dětskou klinikou dětské hematologie a onkologie UK 2. LF v Praze Motole.

Z iniciativy lékařů této kliniky a zejména z popudu prof. MUDr. Josefa Kouteckého, DrSc., začala společnost McDonald's ČR již před několika lety jednat s různými institucemi a organizacemi o stavbě a provozování Ronald McDonald House v motolské nemocnici. Z tohoto důvodu inicioval McDonald's ČR v prosinci roku 2002 založení obecně prospěšné společnosti Ronald McDonald Charity, která má za úkol shromažďovat finanční prostředky na stavbu a následné provozování objektu Ronald McDonald House. Předsedou správní rady Ronald McDonald Charity o.p.s. je právě prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc.

V meziobdobí ovšem již McDonald's ČR pomohl financovat opravu, vybavení a provoz provizorní stávající budovy uvnitř areálu fakultní nemocnice Motol. Tam bylo na náklady McDonald's ČR ubytováno za 6 let provozu téměř 5 000 maminek a dětí.

Ronald McDonald Charity o.p.s. se rozhodla vybudovat Ronald McDonald House mimo areál motolské nemocnice, a to na základě zkušeností a ověřené praxe z jiných zemí. Odborníci došli k závěru, že umístit Ronald McDonald House mimo areál nemocnice je vhodnější. Z psychologického hlediska je tato varianta pro maminky a rodiny těžce nemocných dětí šetrnější. V současné době probíhají jednání o vhodném pozemku v blízkosti FN Motol, na kterém by mohla Ronald McDonald Charity o.p.s. vybudovat první Ronald McDonald House v České republice.

Ronald McDonald House je velikou pomocí rodinám s těžce nemocnými dětmi. Zkušenosti z ciziny ukázaly, že je to vysoce respektovaná a užitečná charitativní aktivita, která vyjadřuje vztah a zodpovědnost firem sdružených v Ronald McDonald Charity k lidem a k místu, kde podnikají.

http://www.rmhc.cz