Další Kulturní odpoledne pro seniory v Pelléově vile

MČ Praha 6 ve spolupráci s Kontem Bariéry a Domovem pro seniory Elišky Purkyňové připravila v pátek 16.9. další Kulturní odpoledne pro seniory na zahradě Pelléovy vily.

Pořádaného odpoledne se zúčastnilo asi 150 seniorů. Kulturní program byl zajištěn souborem Caramelka a seniorským souborem Elpida. Po hudebním vystoupení na zahradě vily opět jako při minulé akci následovala prohlídka Pelléovy vily, Galerie Anderle a sbírky primárního afrického umění za doprovodu a odborného výkladu akademického malíře Jiřího Anderle.

Setkání se zúčastnila starostka Prahy 6 Marie Kousalíková, ředitelka Konta bariéry Božena Jirků, ředitelka Domova pro seniory Elišky Purkyňové Eva Kalousová, akademický malíř Jiří Anderle, místostarosta pro oblast sociální Petr Ayeboua, radní pro oblast kultury Veronika Vymětalová. V průběhu odpoledne bylo podáváno občerstvení, kávu zajišťovala firma Starbucks Coffee z Vítězného náměstí.

„Jsme velmi rádi, že se nám podařilo mezi tradiční kulturní akce úspěšně zařadit novou akci pro seniory. Příjemně nás překvapil velký zájem seniorů z Prahy 6 o kulturní odpoledne, a proto budeme pokračovat v pořádání i v příštím roce,“ řekli radní pro kulturu Veronika Vymětalová a místostarosta městské části, který má v gesci sociální věci, Petr Ayeboua.

Řada seniorů si příjemně strávené odpoledne velmi chválila a rádi se zúčastní dalšího. Praha 6 proto plánuje přípravu dalšího kulturního odpoledne na jaro příštího roku, kdy bude díky pěknému počasí možné znovu využít prostor zahrady Pelléovy vily.