Den prevence zraku Policie České republiky ve spolupráci s očním centrem Praha

Podpora ostřížího zraku příslušníků pražské Policie ČR Den prevence zraku Policie České republiky v Praze proběhne ve dnech 29. června a 20. července 2010 na prostranství před Krajským ředitelstvím policie hlavního města Prahy, Kongresová 2, Praha 4. Oční centrum Praha a.s., v rámci prevence nabídla všem pražským policistům vyšetření očí zdarma.

S  nastávajícím věkem přicházejí i změny vidění. Není náhodou na vině i nesprávná péče o oči? Například jen zvolení slunečních brýlí může být zásadní. Prevence předchází zdravotním problémům.  Je na řadě léčení očních vad.  Může se však jednat o závažnější komplikace. Příkladem je: Postupné zakalení oční čočky, které vede ke zhoršení zraku. To lze operativně odstranit. Jde o jednu z nejbezpečnějších operací očí. Zakalení oční čočky (katarakta) způsobené přirozeným procesem, či poraněním oka, lze napravit jejím nahrazením. Vidění se zlepší již následující den. Operativní odstranění šedého zákalu je běžnou operací nevyžadující prakticky žádná zásadní omezení pacienta před, ani po operaci (www.ocp.cz).

Podpora ostřížího zraku příslušníků pražské Policie ČR
Den prevence zraku Policie České republiky v Praze proběhne ve dnech 29. června a 20. července 2010 na prostranství před Krajským ředitelstvím policie hlavního města Prahy, Kongresová 2, Praha 4. Oční centrum Praha a.s., v rámci prevence nabídla všem pražským policistům vyšetření očí zdarma. Zde team lékařů zjistí možné vady a následně doporučí kroky, které mají policisté podniknout, aby jejich zrak byl co nejlepší. Cílem je si udržet zdravý zrak nebo podpořit jeho stávající kvalitu na kvalitu vyšší. Pražská Policie tuto nabídku přijala velmi vřele. Samozřejmě každý příslušník musí projít běžnou prevenční prohlídkou, avšak tento bonusový návrh od Očního centra Praha a.s. přinese jistě jen další možnosti jak si svůj zrak udržet na tom nejlepším možném stupni. MUDr. Pavel Maun, ředitel Očního centra Praha říká: Policii ČR jsme si vybrali jako seriózního partnera, který s nadščením Den prevence zraku přijal, neboť chtěl jít příkaladem ostatním institucím a vidí důlelžitost prevenci zraku jakožto jednoho z nejdůležitějších smyslů. Vyšetřeným policistům hned na místě předložíme řešení možných očních potíží, poskytneme odborné konzlultace a a nasměřujeme k odborné péči. S policisti je velice příjemná spolupráce, jelikož jsou vstříccní a pro tento projekt se nadchli.


Níže uvedené přístroje a vyšetření upřesňují co, přesně pražští policisté podstoupí.

Přístroje a vyšetření:
Refraktometr Canon: plně automatický přístroj pro stanovení zrakové ostrosti, pro změření  objektivní refrakce = výchozí zjištění hodnot dioptrií na čtení, na dálku nebo střední vzdálenost. Přístroj zjišťuje dioptrické vady oka a usnadňuje tak předpis optimální korekce. Refraktometr Canon se vyznačuje mimořádně vysokou přesností, spolehlivostí a objektivitou.

Refraktokeratometr Canon: tento přístroj umí kromě všech funkcí refraktometru navíc změřit i keratometrii (Keratometrie = zakřivení rohovky nutné ke správnému výběru kontaktních
čoček.)

Tonometr Canon: automatický přístroj pro přesné a objektivní měření nitroočního tlaku bez nutnosti anestézie rohovky a kontaktu přístroje s pacientem. Zvýšený nitrooční tlak je jednou z nejčastějších příčin vzniku zeleného zákalu, odborně nazývaného glaukom. Toto onemocnění zpočátku nezpůsobuje žádnou bolest ani jiné obtíže a nemocný člověk o něm ani nemusí vědět. Právě proto se musí včas diagnostikovat a správně léčit. Pokud tomu tak není, dochází k nevratné degeneraci a odumírání zrakového nervu a člověk přichází o zrak.
Optotyp: nástěnná tabule s vyznačením písmen nebo znaků různé velikosti sloužící jako základní kontrola zraku a zjištění případných odchylek zrakové ostrosti s korekcí (brýle, kontaktní
čočky) nebo bez korekce.
Barvocitové tabulky: kniha s definovanými barevnými čísly a písmeny, pro zjištění citlivosti vnímání barev, resp. barvocitu. Praktické vyšetření používané zejména u profesí náročných na vnímání
barevných signálů (policisté, hasiči, letci, profesionální řidiči apod.) Každý vyšetřený obdrží zápis (vyhodnocení) absolvovaných vyšetření na přehledném listě s doporučením další péče, na konci zhodnoceno lékařem OCP a.s.

K tomuto tématu se vyjádřila i Zuzana Pidrmanová, preventinvě informační oddělení krajské ředitelství policie hl.m. Prahy: Den prevence zraku ve spolupráci s Očním centrem Praha nadšeně vítáme a vnímáme jako přínosné. Velkou výhodou tohoto projektu je skutečnost, že lékaři přijeli za policisty do místa a výkonu jejich služby, čímž  efektivně šetří jejich čas a oni se pak mohou věnovat výkonu služby a služenbní přípravě.

I. Nikodémová, OCP a.s.

Slyšeti stříbro, viděti zlato

Dle anket vyplývá, že zrak je pro občany jeden z nejdůležitějších smyslů. Je tedy zřejmé, že o dobrý zrak nejde jen Policii, ale veřejnosti celé. Mnohé trápí krátkozrakost nebo naopak dalekozrakost, či astigmatizmus. Někomu vadí brýle, jiní mají problémy s kontaktními čočkami. To vše se dá řešit. „V dnešní době se není skutečně čeho obávat,“ říká prof. MUDr. Pavel Kuchynka, CSc., „v našem zdravotnickém zařízení – Očním centru Praha provádíme zákroky odstranění refrakčních vad očí ambulantně, pomocí nejmodernějšího typu laseru VISX S4 CustomVue. Běžná operace trvá přibližně 1,5 hodiny a obnovení použitelného vidění nastává dříve než u operací prováděných na jiných přístrojích.“  V globálu to znamená, že v této pokročilé době stačí najít správné odborníky a náš život může mít opět kvalitnější hodnotu.
 
Oční centrum Praha a.s.

Oční centrum Praha je špičkově vybavenou soukromou oční klinikou se sídlem v Praze v Janovského ulici. Především se zde odstraňují dioptrické vady, šedý zákal a provádí se zde plastické operace očních víček. Nejmodernější vybavení a zkušený tým složený z předních českých odborníků umožňuje provádění těch nejnáročnějších operací. Veškeré zákroky jsou prováděny ambulantně.

Více informací na www.ocp.cz nebo bezplatné Infolince 800 100 210

Prof. MUDr. Pavel Kuchynka CSc. - nastoupil po dokončení studia Lékařské fakulty University Karlovy na oční kliniku Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v roce 1974. Po získání II. atestace v roce 1981 pracoval na oční klinice FNKV jako její primář. Vědecký titul kandidáta věd získal v roce 1984 za práci, týkající se histopatologie předního očního segmentu. Od roku 1991 je přednostou oční kliniky FNKV a v roce 1994 byl jmenován profesorem očního lékařství. Je zakladatelem privátní oftalmologické kliniky – Oční centrum Praha a.s., kde operuje a léčí své pacienty.