Dvě z pěti nejlepších angličtinářek má Praha 6

Celostátní soutěž o Nejlepšího učitele angličtiny zná své vítěze. Letos se tímto titulem může pyšnit pět angličtinářek – Eva Jeřábková, Jaroslava Patloková, Naděžda Kadlecová, Irena Šnebergerová a Barbora Müller Dočkalová. Dvě z nich učí na základních školách v Praze 6.

„Jazykové znalosti dětí a schopnosti učitelů věnujících se jazykové výuce jsou spojené nádoby. Stále více dětí ze základních škol Prahy 6 se každý rok umisťuje na předních místech v celorepublikových či celopražských jazykových soutěžích, proto nikoho asi nepřekvapí, že dvě z pěti nejlepších učitelek anglického jazyka máme v Praze 6," hodnotí výsledky soutěže radní Ondřej Balatka, který v Praze 6 zodpovídá za školství.

Oceněné pedagožky si získaly odbornou porotu především svým koncepčním přístupem k výuce a využíváním inovativních výukových metod a aktivit. Hodnotila se i jejich schopnost děti motivovat a udržet jejich pozornost. Porotci postupně navštívili všechny nominované učitele přímo v jejich školách a hospitovali u nich v hodinách.

„Paní učitelka Müller Dočkalová z břevnovské ZŠ Marjánka nás např. zaujala propojením angličtiny a dramatické výchovy," vysvětluje Marek Kadlec, jeden z členů hodnotící komise a ředitel jazykové školy Wattsenglish. „Výuka formou prožitku patří k osvědčeným postupům právě u mladších dětí. Děti si slova a fráze daleko lépe zapamatují, pokud je zažívají v nějaké reálné situaci – na tom je založena i metoda Wattsenglish postavená na komunikaci s rodilým mluvčím."

Další z vyznamenaných učitelek, Eva Jeřábková z bubenečské ZŠ a MŠ nám. Svobody v Praze 6, zase při výuce upřednostňuje střídání krátkých aktivit: „Malé děti neudrží pozornost dlouho, proto je učitel musí neustále motivovat a vtahovat do akce." Zároveň je podle ní potřeba toto střídání aktivit kombinovat s využitím vhodných drilových metod, aby si děti nová slova a fráze lépe zapamatovaly.

„Výuka angličtiny je v dnešní době prioritou nejen v České republice, ale i v Evropské unii, proto se v našich projektech zaměřujeme právě na ni," potvrzuje Šimona Müllerová z Nadačního fondu Prague Post. „Naším cílem je motivovat učitele, kteří dělají svou práci dobře, zodpovědně a se zapálením." Nadační fond pořádá soutěž The Best Teacher of English již potřetí a rok od roku se těší stále větší popularitě.

Jako svou prioritu má jazykové vzdělávání i radnice Prahy 6. Od minulého školního roku totiž přišla s unikátním programem na podporu výuky prvního cizího jazyka v mateřských a základních školách. Děti v první a druhé třídě základních škol mají možnost výuky jazyka o 4 hodiny týdně navíc a dětem v mateřských školách přibyly 2 hodiny cizího jazyka formou kroužků a volnočasových aktivit. Stejně tak výuku druhé cizího jazyka mohou díky podpoře radnice začít děti už od 6. třídy v rozsahu čtyř hodin týdně. Zároveň podporuje výjezdy dětí základních škol do zahraničí.

"Snaha radnice Prahy 6, jako zřizovatele mateřských i základních škol, podpořit výuku anglického jazyka nejen v prvních a druhých ročnících, ale i v mateřských školách je důkazem, jak zřizovatel může zásadně ovlivnit a zkvalitnit způsob vzdělávání ve svých školských zařízeních. Tento záměr navíc nepostrádá koncepční návaznost a přispěje k zintenzivnění výuky či komunikace v jazykové výbavě žáků, úspěšnosti při vstupu na střední školy, ale i v jejich osobním růstu," podporuje myšlenku starostka Prahy 6 Marie Kousalíková.

Slavnostní vyhlášení vítězů a předání cen proběhlo 14. března v Americkém centru v Praze. Soutěž každoročně pořádá Nadační fond Prague Post (PPEF), letos nově ve spolupráci se společností Wattsenglish.

Seznam oceněných pedagogů, kteří letos získali titul The Best Teacher of English:

Eva Jeřábková - ZŠ a MŠ nám. Svobody v Praze 6
Barbora Müller Dočkalová - ZŠ Marjánka v Praze 6
Naděžda Kadlecová - Gymnázium v České Lípě
Irena Šnebergerová - ZŠ Zábělská v Brně
Jaroslava Patloková – Střední odborná škola a Střední odborné učiliště André Citroëna v Boskovicích

www.praha6.cz