E-aukce a databáze bytových domů

Další přírůstek do protikorupčního balíčku Prahy 6: eAukce a databáze bytových domů.

Další přírůstek do protikorupčního balíčku Prahy 6: eAukce a databáze bytových domů.

Radnice Prahy 6 se nechce smířit s výsledky aktuálních průzkumů, ze kterých plyne, že veřejnost začala vnímat korupci jako běžnou součást fungování státní správy a samosprávy. "Proto posilujeme prevenci v oblasti ochrany před korupčním jednáním a klientelismem," říká starosta Prahy 6 Tomáš Chalupa.

Jako nejnovější příspěvek k protikorupčnímu balíčku městské části byla nyní zpracována a zveřejněna databáze bytových domů ve vlastnictví Prahy 6 (spravuje je SNEO, a.s). Ke každému domu jsou k dispozici skutečně podrobné informace včetně hospodářských výsledků v jednotlivých letech nebo např. tabulek oprav.

Zároveň byl před několika dny spuštěn modul eAukcí. Ten řeší zakázky, které lze dobře a jednoznačně specifikovat a u kterých lze stanovit objektivní kvantifikovatelná kritéria podle nichž bude možno zcela jednoznačně určit nejvýhodnější nabídku. Typicky se jedná především o dodávky kancelářských potřeb, elektroniky a IT, některých služeb a pod. Jako příklady hodnotících kritérií lze uvést především cenu, záruční dobu, termín dodání, výši slevy na příslušenství, rychlost servisního zásahu atd. Hodnotících kritérií může být až pět a obvykle mají i různou "váhu". Aukce má vždy tři kola. Na konci kola se vygeneruje výsledková tabulka, která se zobrazí všem zúčastněným dodavatelům. V druhém a třetím kole mají dodavatelé možnost vylepšit svou pozici úpravou hodnot v hodnotících kritériích. Podrobná nápověda je dostupná přímo v modulu eAukce.

Dosavadní kroky radnice Prahy 6 vedoucí k úspěšnému boji s korupcí

Databáze smluv
Zcela nový modul obsahuje všechny smlouvy a dodatky od roku 2007. K dispozici je též komfortní vyhledávání.

Elektronické tržiště
Zde jsou uvedeny pouze zakázky do 2 mil. Kč realizované podle zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění.

Veřejné zakázky
Zde jsou uvedeny pouze zakázky přesahující 2 mil. Kč realizované podle zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění!

Zájemci do výběrových komisí
Přihlašovací formulář pro občany Prahy 6 z nichž bude losován vždy jeden uchazeč který bude členem výběrové komise.

Subjekty s finanční účastí ÚMČ Praha 6
Firmy v nichž má ÚMČ Praha 6 majetkovou účast

Záměry veřejných zakázek
Rozpis kapitálových akcí zařazených do rozpočtu Městské části Praha 6 na rok 2010

Pod kontrolou veřejnosti
Rozcestník odkazů, které představují proces chování a rozhodování jednotlivých samosprávných orgánů Městské části Praha 6

Daňová přiznání starosty
Veškeré příjmy starosty po celou dobu jeho působení na radnici.