Fotografická výstava 2011 "Barvy Indie"

Fotografická výstava pod názvem „Barvy Indie“ se koná pod osobní záštitou starosty MČ Prahy 6 Mgr. Tomáše Chalupy v současné době ministra životního prostředí České republiky. Patronaci nad touto výstavou přijaly významné osobnosti v oblasti kultury a umění - Eliška Kaplický Fuschová, Jan Šibík, Lenka Hatašová a Matěj Homola.

Fotografování je pro Jana Foltána něco, čím může sdělovat, jak vidí svět kolem sebe a na druhé straně je to způsob, jak může pomáhat tam, kde je to potřeba. Své předešlé samostatné fotografické výstavy uspořádal z cest po USA (2007), Indonésii (2008) a Africe (Namibie, Zimbabwe, Botswana 2009). Finanční výtěžek z těchto výstav byl předán Klinice dětské hematologie a onkologie FN v Motole. V roce 2010 cestoval 5 týdnů po Jižní Indii a z této cesty připravil zajímavé fotografie, které odrážejí život a barevnost této země.

Výtěžek z prodeje a dražby fotografií z této výstavy bude rovněž předán Klinice dětské hematologie a onkologie FN v Motole, se kterou Jan Foltán spolupracuje již čtvrtým rokem. Přednostou této významné kliniky je pan prof. MUDr. Jan Starý, DrCs.

Fotografická výstava se uskuteční od 1. března do 3. dubna 2011 v prostorách Ekotechnického muzea v Bubenči (Praha 6), známých jako vystará kanalizační čistírna. Prostory jsou zajímavé nejen svou architekturou a historickou hodnotou, ale také zachováním původních strojů a zařízení, které se staraly o očištění odpadní vody. Prostory také mají jedinečnou akustiku pro hudební představení. Tato výstava je trochu odlišná od předchozích, které fotograf Jan Foltán
uspořádal, a to z důvodu jeho nové spolupráce s Klubem interaktivního domu, o.p.s. (KID), který dlouhodobě působí při Klinice dětské hematologie a onkologie FN v Motole.

KID vytvořil fotografický projekt „Světlo mého života“, který dává možnost nemocným dětem rozptýlit se a naučit se základům fotografie. Co je ale mnohem důležitější, dává jim prostor vyjádřit vlastní pocity, které zachycují svými fotoaparáty. Děti sdělují ostatním svůj pohled na svět kolem sebe, na svůj prostor kolem nich. Vzniklé fotografie nemají smysl pouze pro pacienty, ale pro všechny, kteří se chtějí podívat na svět jinýma očima – a především očima dětí, které prožívají složité životní období. Záštitu nad tímto projektem převzal významný český fotograf Jindřich Štreit.

Nejnadanější dívka nebo chlapec, kteří se léčí na klinice, budou mít na této výstavě své fotografie právě z tohoto projektu „Světlo mého života“. Vítězem každého ročníku je tzv. „Světýlko“, které získá tvůrčí stipendium, které umožní další rozvoj schopností a dovedností oceněného dítěte. Slavnostní předání ocenění SVĚTÝLKO je vyvrcholením celoroční práce na projektu. Tento projekt slouží od roku 2001 dětským pacientům z Kliniky dětské hematologie a onkologie FN Motol.

Věříme, že právě toto spojení přidá výstavě na vážnosti a důležitosti. Během vernisáže bude připraven zajímavý hudební, taneční a vizuální program. Fotograf Jan Foltán bude vystavovat kolem 120 velkoformátových fotografií (95x70cm), které tiskne na fotografická plátna. Fotografie tímto způsobem zpracování dostávají nový výtvarný rozměr, což je jeden z dalších zajímavých prvků výstavy. Fotografie jsou zaměřeny především na lidské tváře, portréty a dále přírodu a abstrakta.
Na výstavu přijal pozvání sochař Tomáš Hencl, který doplní prostory muzea o zajímavé sochy a plastiky.

Na závěr výstavy je připravena aukce fotografií, ke které byl připraven katalog. Aukce je určena široké veřejnosti. Katalog a další nezbytné informace k této akci naleznete na webových stránkách www.janfoltan.cz.

Aukce se koná v prostorách muzea dne 31. března 2011. Výstavu podpořilo několik firem a společností bez nároku na honorář, čímž byla i z jejich strany vyjádřena plná podpora akce.

Přejeme všem návštěvníkům, aby prožili příjemné chvíle při návštěvě výstavy.

www.praha6.cz