Hitem letošních Dnů seniorů byla prohlídka Müllerovy vily

Při příležitosti Mezinárodního dne seniorů připravila Městská část Praha 6 pro dříve narozené občany víkend s názvem „Dny seniorů“. Bohatý program sestavený z přednášek, besed, výstav, divadel, koncertů, cvičení, poradenství a dalších aktivit zaměřených na zájmy i problémy seniorů, čekal na příchozí na různých místech v Praze 6. Dohromady se akce zúčastnilo 879 seniorů.

Při příležitosti Mezinárodního dne seniorů připravila Městská část Praha 6 pro dříve narozené občany víkend s názvem „Dny seniorů“. Bohatý program sestavený z přednášek, besed, výstav, divadel, koncertů, cvičení, poradenství a dalších aktivit zaměřených na zájmy i problémy seniorů, čekal na příchozí na různých místech v Praze 6. Dohromady se akce zúčastnilo 879 seniorů.

Hitem letošních Dnů seniorů byla komentovaná prohlídka nejkrásnější funkcionalistické vily Milady a Františka Müllerových ve Střešovicích. Počet zájemců mnohokrát převýšil kapacitu volných vstupů. Architektonický skvost mohlo během šesti prohlídek v sobotu i v neděli ocenit šedesát dva návštěvníků. Populární byl také program v Písecké bráně, který probíhal po oba víkendové dny - ať už se jednalo o besedy s malířkou Ivou Hüttnerovou, herečkou Květou Fialovou, nebo o přednášky ak. sochaře Andreje Šumbery na téma Svatovítská katedrála a Karlův most. Píseckou bránu dohromady navštívilo téměř dvě stě seniorů. Zájem návštěvníků převýšil také kapacitu komentované prohlídky Břevnovského kláštera, která se protáhla na dvě a půl hodiny. "Bydlím v Praze 6 už pěkných pár let, ale o Břevnovském kláštěře jsem vlastně mnoho nevěděla. Díky úžasnému panu průvodci se to změnilo. Návštěvu kláštera rozhodně všem doporučuji," řekla po prohlídce jedna z účastnic, která se chystala i na odpolední koncert barokní hudby v bazilice sv. Markéty. Vstup byl pro seniory zdarma také do Galerie Anderle v Pelléově vile či na divadelní představení v kulturním centru Kaštan.

Oblíbená byla i komentovaná prohlídka Národní technické knihovny, která se nachází nedaleko Vítězného náměstí mezi budovami Vysokých škol technických. Prohlédnout si stavbu, která pojme přes milion knih, mělo zájem více než šedesát seniorů. Řada z nich zůstala i na následující recitál „Provance má láska“ šansonierky Evy Kriz za klavírního doprovodu Milana Dvořáka v místní kavárně Technika. Vyprávění o nejkrásnější oblasti Francie spojené s písněmi zaujalo nejen posluchače, ale i starostu Tomáše Chalupu z pořádající Městské části Prahy 6. "Pořádáme celou řadu kulturních i volnočasových akcí pro všechny věkové skupiny. Mimořádný zájem o Dny seniorů nás moc těší. Stejně jako ocenění účastníků, že na dříve narozené v naší městské části nezapomínáme. Opět se potvrdilo, že senioři v Praze 6 jsou aktivní a rádi vyhledávají kulturní zážitky, ale i pohybové aktivity," uvedl starosta.

Zájem o sport dokazuje například masová účast na vycházce v Divoké Šárce společně s instruktorkou nordic walkingu, které se zúčastnilo přes osmdesát seniorů. Přesvědčili se, že chůze se speciálními hůlkami spojuje sportovní výkon přiměřený věku s příjemnou vycházkou v přírodě. Aktivní senioři si navíc mohli změřit puls, tlak, hladinu tuku v těle i kostní denzitu. Toto měření není běžné, proto byl o ně veliký zájem. Protáhnout si tělo a naučit se ty správně cviky pod odborným vedením trenérů 4fitness týmu Davida Hufa mohli návštěvníci také na specializovaných hřištích pro seniory na Petřinách a Červeném vrchu a na Ladronce. Necvičilo se ale jen na suchu, ale i ve vodě - v bazénu Hotelu Pyramida.

"Dnů seniorů jsem se zúčastnila s kamarádkou a jejím manželem. Ráno jsme si zacvičili, dopoledne jsme se byli podívat na vaření kuchaře Petra Stupky a po obědě pojedeme do bývalé čističky v Podbabě, kde je technické muzeum. Líbí se mi, že jsme mohli strávit neděli společně a navíc aktivně," pochvalovala si Anežka Horová z Dejvic.

Druhý ročník Dnů seniorů byl opravdu pestrý. Kromě uvedeného nechyběly ani přednášky o možnostech studia na Univerzitě 3. věku, seminář o tísňové péči Areíon, snižující zdravotní a sociální rizika starších osob, škola internetu, výtvarné dílny nebo filmová projekce filmu Kdo se bojí Virginie Woolfové.