Hledáme pamětní stromy

Vedle evidence památných stromů bychom rádi aktualizovali rovněž evidenci „pamětních stromů“, t.j. stromů, které byly vysazeny v dávné či nedávné minulosti u příležitosti významného výročí či události.

Na území Prahy 6 můžeme nalézt 12 památných stromů (v březnu proběhla v hale Škodova paláce pražského magistrátu zajímavá výstava památných stromů v Praze, kterých je na celém území Prahy evidováno celkem 197).

Jde například o dub na hrázi Libockého rybníka nebo skupiny buků a jírovců v oboře Hvězda a další. Všechny tyto stromy jsou evidovány a označeny cedulí „památný strom".

Vedle evidence památných stromů bychom rádi aktualizovali rovněž evidenci „pamětních stromů", t.j. stromů, které byly vysazeny v dávné či nedávné minulosti u příležitosti významného výročí či události.

V roce 1968 byly vysazeny lípy svobody jako připomínka 50. výročí vzniku republiky na Petřinách a na Červeném Vrchu při ulici Evropská. Lípy jsou zároveň označeny kamenným kvádrem s nápisem a letopočtem. Lípa svobody byla zasazena rovněž v roce 1985 u příležitosti 40. výročí konce 2. světové války v Šáreckém údolí, další lípa byla zasazena Obcí baráčníků v Bubenči na Krupkově náměstí na paměť všem, kteří obětovali své životy za osvobození národa v letech 1939 – 1945.
Můžeme vidět i pamětní stromy poměrně mladé-slavnostním zasazením lípy v areálu školy byly zahájeny oslavy 100 let základní školy na Marjánce v Břevnově 8. dubna loňského roku.

Na tradici vysazování pamětních stromů navázala i Městská část Praha 6 v roce 2010 výsadbou „Aleje platanů" ve středovém pásu Evropské ulice. Celkem 90 platanů bylo pojmenováno po osobnostech (žijících, ale také in memoriam), jejichž životy byly nebo jsou nějakým způsobem spjaty s Prahou 6.

Stromů, které nám připomínají události či osobnosti, je jistě víc. Jen možná chodíme kolem nevšímavě či je bereme jako samozřejmost ... Obracíme se proto na vás, spoluobčany Prahy 6, s prosbou o pomoc při aktualizaci a doplnění databáze těchto stromů.

Pokud můžete přispět jakoukoliv informací nebo víte nějakém pamětním stromu ve vašem okolí, dejte nám prosím vědět na Odbor územního rozvoje ÚMČ Praha 6, ing. Martina Čečilová, tel. 220 189 975 nebo na e-mailovou adresu mcecilov@praha6.cz.

www.praha6.cz