Key Investments: DATA a FAKTA

Rada Městské části Praha 6 se na svém dnešním jednání mimo jiné věnovala také problematice bývalého správce aktiv Key Investments. Radní uložili vypracování stanoviska týkajícího se možnosti případného postupu vůči České národní bance jako orgánu dohledu nad fiannčím a kapitálovým trhem.

Zároveň vzali na vědomí zveřejnění na webových stránkách Prahy 6 kompletní chronologii vztahu mezi městskou částí a Key Investments obsahující přehled usnesení, smluv, dodatků, zápisů z osobních jednání a vzájemné korespondence. Celkem jde o 47 dokumentů ve formátu PDF. Městská část Praha 6 se v roce 2003 rozhodla pro zhodnocování volných finančních prostředků formou tzv. správy aktiv.

Na rozdíl od podílových fondů, kde je klient vlastníkem podílového listu vyjadřující podíl na hodnotě fondu, u správy aktiv správce na základě smlouvy (charakteru obdobného vztahu mandant - mandatář) obhospodařuje “aktivně” prostředky, a to jménem klienta a na klientův účet, za což mu náleží odměna. Městská část Praha 6 vypsala v roce 2003 veřejné výběrové řízení podle zákona, v jehož rámci oslovila 12 renomovaných subjektů: Česká spořitelna a.s., Komerční banka a.s., ABN AMRO Asset management (Czech), a.s., ŽB Asset management, a.s., Commerzbank AG pobočka Praha, ČSOB Asset management a.s., SI Asset Management, a.s., Genesia Portfolio management a.s., Wood & Company a.s, Citibank a.s., ČP Invest investiční společnost a.s., ING investment management a.s. Finanční výbor, složený ze zástupců všech politických stran zastoupených v zastupitelstvu, doporučil rozdělit mezi uchazeče, kteří se umístili na prvních třech místech – tj. SI asset management a.s. (nyní Key Investments a.s.), ČSOB asset management a.s, ŽB asset management a.s. částku 300 mil. Kč a to rovnoměrným dílem.

Po schválení Radou městské části pak se všemi subjekty byly podepsány totožné smlouvy proto, aby správa u všech tří správců probíhala za srovnatelných podmínek a dosažené výsledky byly v čase vzájemně porovnatelné. Všem třem správcům bylo též avizováno, že i přes předpokládaný tříletý investiční horizont jejich výsledky budou již v jeho průběhu porovnávány s ostatními a mohou být přesunuty k správcům s lepšími výsledky.

Ve smlouvách městská část požadovala, že správce musí respektovat vysoce konzervativní charakter investování „veřejných“ finančních prostředků, využívat pouze bonitní instrumenty kapitálového a peněžního trhu a zajistit likviditu do 10 dnů. Společnost Key Investments (dříve SI Asset Management a.s.) je smluvním správcem aktiv Prahy 6 od roku 2003 na základě výběrového řízení. Od roku 2003 do roku 2009 zhodnocovala spravované prostředky městské části v rámci smluvního vztahu. V roce 2010 však opakovaně porušila smluvní podmínky zásadním způsobem.

Proto městská část letos přistoupila k požadavku zlikvidnit celé portfolio a převést veškeré finanční prostředky na účet městské části. !!! Kompletní přehled usnesení, smluv, dodatků, zápisů z osobních jednání a vzájemné korespondence (47 dokumentů ve formátu PDF) na odkazu !!! http://www.praha6.cz/key-investments-data-fakta.html/