Kousalíková navrhuje Boženu Jirků mezi Čestné občany Prahy 6

Ocenění Čestné občanství získalo na vážnosti. Po Praze 6 a Praze 4 nově toto ocenění chce udílet i Praha 10. Je zřejmé, že výběr osobností, které toto čestné ocenění získají, je zodpovědná volba. V Praze 6 je tato tradice v hlavním městě nejdelší a během devítileté historie zastupitelé schválili už třicet čestných občanství městské části.

„Jako nová starostka Prahy 6 se na tomto rituálu budu podílet poprvé, ale ani jako ostřílený harcovník nemůžu čest považovat za rutinní projev. Obdivuji, když v sobě někdo dokáže najít ve správný okamžik tu krásnou část sebe sama, která je nesobecká, postrádající chladný kalkul, často postrádající i pud sebezáchovy,“ tvrdí starostka Prahy 6 Marie Kousalíková a dodává: „V Praze 6 se občané dnes mohou „opírat“ o morální rozměr svých třiceti čestných občanů.“ Je mezi nimi 7 umělců, 5 spisovatelů, 4 vojáci, 4 spoluobčané, kteří svou statečnost našli ve správný čas a na správném místě, 3 vědci, 3 představitelé církve, 2 sportovci a 2 architekti. „Pestrá škála. Přemýšlela jsem, zda vůbec jí lze ještě obohatit. A dospěla jsem k závěru, že lze. O činnost, kterou považujeme dnes téměř za samozřejmost u druhých a přitom jsme tak neochotní jí občas probudit sami v sobě. O charitu a nezištné chování. Ve vteřině, kdy jsem si toto uvědomila mi na mysli vytanulo jediné jméno – Božena Jirků, žijící v Praze 6,“ říká Kousalíková.

Božena Jirků je vdaná matka dvou již dospělých synů a dvou vnoučat. Pomoc lidem v těžké životní situaci má jako svou životní náplň. Projevila to naplno při vedení Nadace Charty 77 či v dnes už legendárních projektech zaměřených na ochranu práv lidí s handicapem – Konto Míša, Konta Bariéry či Ostrovy života.
„Hledat čest sám u sebe je někdy určitě velmi těžké, ale hledat čest u druhých je především obrovsky zodpovědné. V takových chvílích nemůžete měnit názory podle toho, jak se vyvíjí tzv. politická realita. V ten okamžik totiž tvoříte hodnotu. Hodnotu prověřenou minulostí a hodnotu, o kterou se každý bude moci opřít v budoucnosti. Proto je Božena Jirků můj příspěvek mezi Čestné občany Prahy 6 a věřím že i ta správná hodnota pro každého, kdo by jí mohl potřebovat v budoucnosti,“ obhajuje svou nominaci Marie Kousalíková.

www.praha6.cz