Krize ve stavebnictví kopíruje krizi ve společnosti

Společnost Kališ a Krátkoruký s.r.o. slaví v letošním roce 20. výročí svého založení a patří tak mezi nejstarší stavební společnosti v Praze. Jejich konkurenční výhodou je bezesporu kvalita provedení staveb. Také si zakládají na průhledném hospodaření a dobrých vztazích se svými klienty.

V letošním roce realizují například výstavbu několika bytových domů, rekonstrukci rodinné vily, rekonstrukci mateřské školky, výstavbu pobočky letecké společnosti a výstavbu několika provozoven rychlého občerstvení McDonalds.

Zásadní změny ve stavebnictví za uplynulých 20 let se udály zejména v možnostech nabídky a výběru nových kvalitních materiálů a produktů, a také v samotné přípravě projektové dokumentace staveb, kterou si investoři většinou velmi zjednodušují což s sebou přináší nutnost dalšího projektování v průběhu vlastní realizace a pak skutečnost, že cenu předem nelze úplně přesně spočítat. „Podstatným způsobem se také zvýšil tlak na realizaci staveb v krátkých termínech, nutno ale podotknout, že někdy až na úkor kvality, protože lhůty některých stavebních úkonů se zkracují až na samu hranici předepsaných technologických postupů.“ říká jeden z majitelů společnosti Jakub Kališ. V otázce personalistiky odcházejí staří pracovníci dělnických profesí do penze a noví pracovníci se řemeslu neučí, a proto jsou nahrazování zahraničními pracovníky, pochopitelně různé odbornosti.

Byť se společnost nepotýká s existenčními problémy jako mnoho jiných, současná situace ve stavebnictví je přinutila přehodnotit některé zaběhnuté procesy a jejich nastavení ve smyslu co největší efektivity. Nikoliv však na úkor kvality provedené práce, která je po dlouhá léta jejich doménou. „V tuto chvíli můžeme zhodnotit provedené změny jako efektivní a konstatovat, že z tohoto pohledu pro nás byla „krize“ vlastně přínosem.“ uvedl Jakub Kališ. Současnou situaci ve stavebnictví se snaží řešit komplexně a najít východisko i přes Svaz podnikatelů ve stavebnictví, jehož je společnost zakládajícím členem a kde se pokouší najít společné řešení v rámci celé ČR.

„Krize ve stavebnictví kopíruje krizi v celé společnosti a pokud stát nebude podporovat další vývoj stavebního průmyslu a to jak individuální (úvěry, hypotéky), tak i komunální (opravy státního majetku, rozvoj dopravní infrastruktury, apod.), budou mít stavební společnosti v příštím roce značné ekonomické problémy, které se projeví propouštěním, snížením výkonů firem a jistě i zánikem některých z nich, a to zejména těch, které půjdou cestou snížení cen, s myšlenkou překlenutí kritického období až pod výrobní náklady a vytvoří tak čistou ztrátu.“ říká Aleš Krátkoruký.

O společnosti Kališ a Krátkoruký s.r.o.

Společnost KALIŠ A KRÁTKORUKÝ, spol. s r.o. vznikla v roce 1990 oddělením ucelené provozní jednotky od s. p. Pozemní stavby Praha a je od svého založení členem Svazu podnikatelů ve stavebnictví ČR s tím, že toto členství v profesním sdružení jí umožňuje poskytnutí nezbytných odborně – technických garancí při realizaci staveb. Prioritní nabídkou společnosti je především provádění stavebně-montážních prací v komplexním rozsahu formou „na klíč“.

Společnost je na základě výrobních možností orientována především na:
· výstavbu nových objektů,
· rekonstrukce, vestavby a dostavby objektů,
· rekonstrukce a opravy historických objektů a fasád,
· výstavbu řetězců rychlého občerstvení,
· výstavbu obchodních jednotek,
· rekonstrukce hotelů za provozu,
· inženýrskou činnost,
· realitní činnost,
· projekční činnost
· servisní činnost,

Společnost je držitelem certifikátu „Stavební firma roku 2000“, certifikátu systému řízení jakosti ISO 9001:2001, ochrany životního prostředí ISO 14001:2004 a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci OHSAS 18001:2007" tzv. Zlatého certifikátu, certifikátu systému ochrany informací ISO 27001:2005 a registrace v programu Zelená úsporám.
Po dobu své činnosti zajišťuje společnost realizace stavebních prací v ročních objemech cca 70 – 100 mil. Kč.

www.vystavby.cz