Kulturní odpoledne pro seniory v Pelléově vile

Pelléova vila patří ke známým kulturním objektům. Praha 6 proto ve spolupráci s Kontem Bariéry a Domovem pro seniory Elišky Purkyňové připravila mezi tradiční kulturní pořady na začátku prázdnin novou akci s názvem Kulturní odpoledne pro seniory na zahradě vily.

Pořádaného odpoledne se zúčastnilo asi 70 seniorů. Kulturní program byl zajištěn studenty Konzervatoře J. Deyla a střední školy pro zrakově postižené a souborem Musica e danca ze Základní školy Dědina. Po hudebním vystoupení na zahradě vily následovala prohlídka Pelléovy vily, Galerie Anderle a sbírky primárního afrického umění za doprovodu a odborného výkladu akademického malíře Jiřího Anderle.

Setkání se zúčastnila starostka Prahy 6 Marie Kousalíková, ředitelka Konta bariéry Božena Jirků, ředitelka Domova pro seniory Elišky Purkyňové Eva Kalousová, akademický malíř Jiří Anderle, místostarosta pro oblast sociální Petr Ayeboua, radní pro oblast kultury Veronika Vymětalová. V průběhu odpoledne bylo podáváno občerstvení, kávu sponzorsky zajišťovala firma Starbucks Coffee z Vítězného náměstí.

„V rámci priorit programového prohlášení se snažíme zajistit pro naše seniory řadu projektů, nejen v oblasti bydlení, ale i oblasti kulturního a společenského vyžití. Věříme, že nové kulturní akce mezi něž patří i právě proběhlé setkání v Pelléově vile se stanou pevnou součástí života našich seniorů,“ řekli radní pro kulturu Veronika Vymětalová a místostarosta městské části, který má v gesci sociální věci, Petr Ayeboua.Řada seniorů si příjemně strávené odpoledne velmi chválila a rádi se zúčastní dalšího. Praha 6 proto plánujeme přípravu dalšího kulturního odpoledne na září, kdy je díky pěknému počasí možné znovu využít prostor zahrady Pelléovy vily.

www.praha6.cz