Právě se nacházíte:

Ladronka má hattrick

Ladronka završila hattrick nejvýznamnějších ocenění: Stavba roku 2006 (ocenění pro stavitele - Podzimek a synové s.r.o.), Best of Realty 2006 (ocenění pro investora - MČ Praha 6) a Grand Prix Obce architektů 2011 (ocenění pro ateliér Šafr a Hájek).

Nejvýznamnější počiny za minulý rok v oboru architektury byly vyhodnoceny na slavnostním ceremoniálu ve Veletržním paláci v Praze. Obec architektů zde předala své ceny a čestná uznání vítězům jednotlivých kategorií vybraných mezinárodní porotou z 84 přihlášených projektů. Projekt areálu volného času Ladronka od ateliéru Šafer a Hájek získal ocenění v soutěži Grand Prix Obce architektů v kategorii Krajinářská architektura a zahradní tvorba.

Areál volného času Ladronka se nachází v břevnovském parku mezi Vypichem a Strahovem. Usedlost Ladronka se stala centrem služeb a zázemím pro volnočasové aktivity. Areál nabízí na východní straně pokračování do Kinského zahrady a na Petřín a je spojen podchodem pod Kukulovou ulicí s obchodním centrem KC Vypich (umístěno 300 parkovacích míst) a dále podchodem pod Bělohorskou s Oborou Hvězda. Podchod je navržen jako betonová skořápka oblých tvarů s povrchem z pohledového betonu, která je zasazena do přírodních zelených svahů. Plynule se rozevírá a rozšiřuje směrem nahoru šikmou stěnou, která obloukem přechází do křivky stropu, což umožňuje volný pohyb těla bruslaře. Je zde částečně rekonstruovaná poutní cesta, vedoucí přes území nového areálu kolem již zrekonstruované kaple.

Výškový rozdíl v místě skalního zlomu mezi úrovní stávajícího třešňového sadu a úrovní pláně areálu Ladronka (cca 6 metrů) je využit pro vyhlídkovou plošinu, která nabízí výhledy směrem k usedlosti Ladronka, novým hřištím a na stávající sad. Vlastní vyhlídková plošina je navržena jako ocelový rám s nášlapnou vrstvou z prken z exotického dřeva. Tento ocelový rám se „vznáší" cca jeden metr nad skalním zlomem a cca šest metrů nad úrovní třešňového sadu.

Výškový rozdíl v místě skalního zlomu také umožnil umístění hřišť pro plážový volejbal a fotbal v úrovni stávajícího sadu a zároveň umístění několika stupňovitých lavic k sezení ve spodní části svahu západně od usedlosti Ladronka, které v maximální míře využívají profil stávajícího svahu. Vlastní hřiště pro plážový volejbal a fotbal jsou umístěna tak, aby nevyvolala kácení stávajících ovocných stromů sadu. Mezi hřišti jsou navrženy přístupové cesty jako rošty z prken z exotického dřeva, které jsou se svou podpůrnou konstrukcí vloženy přímo do kačírku.Místa pro sezení jsou přístupna pomocí kovových schodů. Kamenné schody spojují areál hřišť se západní terasou usedlosti Ladronka, kde se podává občerstvení.

Hodnocení poroty
Úspěšný návrh dlouhodobého procesu rekultivace parku, areálu volného času. Porot kladně hodnotila respektování historického kontextu v návaznosti na existující zástavbu a citlivé vnímání stávající dynamické topografie terénu. Použití jednoduchých prvků, přístup bez okázalosti nechává vyznít přirozené prostředí areálu. Vložené prostředky byly smysluplně využity.

www.praha6.cz