Malovanka by mohla prorůst zelení

Víceúrovňová křižovatka Malovanka, která v budoucnu propojí stávající strahovský tunel s tunelem Blanka, by mohla radikálně změnit svou industriální podobu.Městská část Praha 6 totiž koupila od architektů Jiřího Opočenského a Štěpána Valoucha studii na její krášlení a zatravnění a nechala ji od těchto architektů rozpracovat.

Víceúrovňová křižovatka Malovanka, která v budoucnu propojí stávající strahovský tunel s tunelem Blanka, by mohla radikálně změnit svou industriální podobu.

Městská část Praha 6 totiž koupila od architektů Jiřího Opočenského a Štěpána Valoucha studii na její krášlení a zatravnění a nechala ji od těchto architektů rozpracovat.

Stavební práce v oblasti Malovanky se po dlouhých letech konečně chýlí ke konci. Ačkoliv se však s uvedením této mimoúrovňové křižovatky do provozu počítá se zklidněním dopravy, lidem, žijícím v bezprostřední blízkosti této stavby, to však útěchou není: každý den je totiž čeká pohled z okna na rušnou stavbu komplexu městského okruhu. „Již dlouhou dobu se zabývám myšlenkou maximálního možného zlepšení životních podmínek zdejších obyvatel v okamžiku zprovoznění této křižovatky. A nyní se na světě objevila varianta, jak tuto myšlenku uvést v život," prohlásil Prahy 6 Tomáš Chalupa.

Osadili beton stromy
O co jde? Na výstavě s názvem Městské zásahy Praha 2010, která se konala letos na jaře v uměleckém centru DOX, totiž dva mladí studenti architektury, Jiří Opočenský a Štěpán Valouch, prezentovali svou vizi zkrášlení a zatravnění Malovanky. Jejich návrh počítá s visutým parkem přímo nad křižovatkou, parkovými náměstíčky a lávkami pro pěší. Mezi lávkami by měla být napnuta síť, obrostlá břečťanem a psím vínem, které by tlumily hluk dopravy. „Jakýkoliv návrh, který pomůže míst ním obyvatelům zlepšit kvalitu bydlení a zároveň zmírnit dopad stavby na jejich životy, je prospěšný a já jej budu podporovat," říká Chalupa.

Sloupy se schodištěm nahoru
Jedna z variant zatravnění stavby, o jejíž podobě bylo rozhodnuto již v minulém století počítá i s dutými pilotními sloupy, které by měly celý komplex zeleně a visutých lávek podpírat. V jejich útrobách má vést schodiště pro zahradníky, kteří by tak touto cestou měli přístup k zeleni, rostoucí na výše zmíněné síti.

Musí to chtít lidé
Starosta Prahy 6 však nehodlá nic uspěchat. „Zatravnění Malovanky musí chtít především místní obyvatelé, neboť to budou především oni, kteří budou v budoucnu s touto stavbou žít v každodenním kontaktu. Rád bych proto znal jejich názor," uvedl v této souvislosti.

Veřejnost tak má možnost napsat svému starostovi na emailovou adresu tchalupa@praha6.cz, zda by takový projekt uvítala.