Na úřadě se déle než-li hodinu nezdržíte

Radnice Prahy 6 nabízí svým návštěvníkům hodinu parkování zdarma. Tajemník úřadu Václav Pátek věří, že déle než-li hodinu úředníci nikoho nezdrží a věc během hodiny stihnou vyřídit.

Radnice Prahy 6 nabízí svým návštěvníkům hodinu parkování zdarma. Tajemník úřadu Václav Pátek věří, že déle než-li hodinu úředníci nikoho nezdrží a věc během hodiny stihnou vyřídit.

„V případě prodlevy z důvodu složitosti jednání úředník žadateli potvrdí, že za překročení hodinového limitu pro parkování zdarma nemůže a není mu pak zpoplatněna ani druhá započatá hodina parkování,“ tvrdí Václav Pátek. V běžném režimu je totiž druhá hodina užívání zpoplatněna částkou 60 korun, resp. 30 korun za 30 minut.

Parkovacích míst pro návštěvníky úřadu je připraveno celkem 35. Nejen, že se tím zvyšuje komfort pro návštěvníky úřadu, ale pomáhá to i obtížné situaci s parkováním v centrální části Prahy 6. Tvrzení, že úředníci radnice Prahy 6 stihnou záležitosti občanů řešit do hodiny a bez zbytečných prodlev, se opírá o vyhodnocení statistických údajů, které radnice sleduje od začátku letošního roku, kdy byl slavnostně otevřen zrekonstruovaný a zmodernizovaný úřad.