Novinky v dopravě v Praze 6: nová autobusová linka a obnovený tramvajový provoz

Na základě žádosti radnice Prahy 6 zavádí nově Dopravní podnik hl.m. Prahy ve spolupráci s ROPIDem od září dopravní obsluhu oblasti Baterií a zdravotnického zařízení v ul. Stamicova. Doprava bude zajišťována linkou 216, obsazenou midibusem.

Linka bude ze své stávající trasy (od Nových Vokovic, resp.Bořislavky) ze zastávky "Vozovna Střešovice" odkloněna vpravo do ul. Sibeliova a přes oblast Baterií dále vedena ke zdravotnickému zařízení v ul. Stamicova (sled zastávek - viz plánek), kde bude prozatím ukončena. Přestup z tramvají bude optimálně možný v zastávce "Vojenská nemocnice" (linky 1, 2 a 18). Předpokládaný termín zahájení provozu : 1. září 2011 (může být z technických důvodů ještě změněn).

Obnoven tramvajový provoz do Podbaby
Od 1. září bude obnoven tramvajový provoz do Podbaby, kam se vrátí linka č. 8 a (dočasně) linka č. 2. Cestující se zde setkají s novou polohou zastávky "Lotyšská" (do centra), která se posouvá do polohy vstřícně k zastávce "z centra". Pod křižovatkou s ul. Zelená je vybudován pár nových stejnojmenných zastávek. Nástupní i výstupní zastávky jsou situovány do polohy mezi ulicemi Pod Juliskou a Ve struhách. Nástupní zastávka tramvají bude zároveň sloužit i projíždějícím autobusovým linkám.