Obyvatelé Prahy 6 vzkazují budoucím zastupitelům: jsme tu spokojení, věnujte se dopravě a parkování

Občané Prahy 6 jsou ve velké většině se zdejším životem spokojeni, podle tří čtvrtin z nich se situace za posledních 10 let zlepšila. Budoucí zastupitelstvo by se podle téměř poloviny obyvatel mělo věnovat především dopravě a parkování, následuje zdravotnictví, bezpečnost a sociální oblast.

Občané Prahy 6 jsou ve velké většině se zdejším životem spokojeni, podle tří čtvrtin z nich se situace za posledních 10 let zlepšila. Budoucí zastupitelstvo by se podle téměř poloviny obyvatel mělo věnovat především dopravě a parkování, následuje zdravotnictví, bezpečnost a sociální oblast.

„Je klíčové znát skutečně názor většiny lidí, a ne jen nátlakových skupin, které se za většinový názor schovávají," domnívá se starosta Prahy 6 Tomáš Chalupa.

Společnost Factum Invenio realizovala pro zadavatele reprezentativní šetření názorů obyvatel Prahy 6. Cílem výzkumu bylo zjistit, jak občané Prahy 6 hodnotí život ve své lokalitě, jak hodnotí změny, ke kterým došlo v této městské části za posledních deset let, co se za uplynulé desetiletí podařilo a co nikoliv. Předmětem výzkumu bylo také zmapovat hlavní priority práce nové radnice Prahy 6 po komunálních volbách, tak jak je vnímají běžní obyvatelé Prahy 6.

Hlavní zjištění

Spokojenost se životem na Praze 6
Občané Prahy 6 jsou se životem v této městské části převážně spokojeni (92 %). Necelá polovina (46 %) je velmi spokojena a stejně velká část (46 %) spíše spokojena. Negativně hodnotí život na Praze 6 jeden z dvanácti obyvatel (8 %).

Hodnocení změn na Praze 6
Občané Prahy 6 vnímají pozitivně změny, které v průběhu posledních deseti let v této městské části nastaly. Téměř tři čtvrtiny (72 %) hodnotí tyto změny kladně, podle jejich názoru se situace zlepšila. Zhruba každý šestý obyvatel (16 %) se domnívá, že se víceméně od roku 2000 nic nezměnilo, situace zůstala stejná. Negativně hodnotí výsledné změny desetina osob (11 %), kteří považují současný stav za krok k horšímu.

Nejlépe hodnotí občané Prahy 6 oblast ekologie, kde podle jejich názoru došlo za posledních deset let k nejvýraznějším změnám k lepšímu. Naprostá většina z nich pociťuje největší zlepšení v oblasti údržby městské zeleně (82 %). Tři čtvrtiny (76 %) respondentů spatřují změny k lepšímu v oblasti třídění komunálního odpadu a většina vnímá pozitivně také čistotu ulic a chodníků (71 %).Na opačném pólu hodnocení se nacházejí oblasti parkování a silniční dopravy. Vývoj v oblasti parkování hodnotí negativně dvě třetiny (65 %) občanů Prahy 6 a změny v silniční dopravě vnímá kriticky zhruba polovina (51 %) z nich.

Situace v oblastech jako jsou výstavba bytů, péče o seniory, základní školství, fungování MHD, zdravotní péče a bezpečnost občanů se většině dotázaných jeví spíše jako stagnující.

Priority práce nové radnice Prahy 6
Mezi dvě nejdůležitější oblasti, na které by se měla radnice Prahy 6 po komunálních volbách na podzim tohoto roku zaměřit, patří jednoznačně doprava a parkování. Jako prioritu pro příští práci radnice ji vnímá téměř polovina (47 %) občanů Prahy 6. S větším odstupem občané za prioritu označili zdravotnictví (26 %) a třetí nejčastěji zmiňovanou oblastí byla bezpečnost (23 %).

Za nejméně důležité považují obyvatelé Prahy 6 v současné době rozvoj a obnovu bytového fondu (5 %) a rozvoj kultury (7 %).

Metodika
Společnost Factum Invenio se dlouhodobě věnuje průzkumům na úrovni krajů, měst, obcí a městských částí. Uvedené poznatky vycházejí z výsledků seriálu výzkumů, které byly realizovány v průběhu let 2005 – 2010 se zaměřením na řadu komunálních témat včetně dopravy a parkování. Dotazování se vždy uskutečnilo na reprezentativním vzorku dospělé populace Prahy 6, získaném kvótním výběrem.

Výzkum byl realizován prostřednictvím telefonického dotazování CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) s obyvateli staršími 18ti let. Dotazování bylo provedeno pomocí vyškolených tazatelů ve dnech 18. až 26. srpna 2010. Celkem bylo získáno kvótním způsobem 2000 kompletních rozhovorů na reprezentativním vzorku občanů Prahy 6. Kvótami byly pohlaví, vzdělání, věk a území na Praze 6.

Dotazník byl zpracován ve spolupráci se zadavatelem a délka dotazování byla v průměru 5 minut.

Data byla zpracována a vyhodnocena ve statistickém softwaru SPSS. Prostřednictvím statistické analýzy byly získány tabulky 1. a 2. třídění a detailní analýza, která podrobněji zpracovává jednotlivé tematické okruhy a otázky položené v rámci šetření.

Metodika zpracování výzkumu odpovídá standardům sdružení SIMAR a ESOMAR.