Okružní křižovatka a autobusová zastávka na Náměstí Před Bateriemi nebude

Na základě žádosti radnice Prahy 6 zavádí nově Dopravní podnik hl.m. Prahy ve spolupráci s ROPIDem od září dopravní obsluhu oblasti Baterií a zdravotnického zařízení v ul. Stamicova. Doprava bude zajišťována linkou 216, obsazenou midibusem. Do dnešního dne panovali nejasnosti ohledně zastávky na Náměstí Před Bateriemi. Na základě nevole místních občanů tuto zastávku včetně navrhované okružní křižovatky na náměstí dnes radnice zrušila.

Městská část Praha 6 po posouzení celé problematiky a diskuzi s místními obyvateli zastavila probíhající práce na staveních úpravách křižovatky, které realizovala Technická správa komunikací hlavního města Prahy. „Z estetického hlediska jsou navrhované prvky okružní křižovatky realizovány v nevhodném materiálovém provedení, které nezapadá do charakteru okolí, navíc nejsou respektovány stávající pěší vazby v území. Umístění zastávky přímo před vstup do funkcionalistického evangelického kostela považuje městská část rovněž za nevhodné a nevyhovující řešení,“ potvrdila vedoucí Odboru dopravy a životního prostředí Dana Charvátová.

Praha 6 iniciovala změnu polohy zastávky Náměstí Před Bateriemi a nové umístění projednala s dopravcem. Nově dojde k přemístění původně navrhované zastávky - Náměstí Před Bateriemi - do nové polohy (směrem k Norbertovu do polohy ul. Sibeliova - v místech za křižovatkou s ul. Pod Andělkou, umístění zastávky v opačném směru bude realizováno v ulici Na bateriích). Zahájené úpravy křižovatky budou demontovány a veškeré navrhované prvky okružní křižovatky (dopravní značení a dopravní zařízení) budou užity na jiném vhodnějším místě.

Na původní plán ROPIDu, který na Náměstí Před Bateriemi umísťoval autobusovou zastávku vyvolal požadavek Policie ČR upravit křižovatku v tomto prostoru na okružní křižovatku, aby bylo možné tuto zastávku realizovat v provedení umožňujícím obsloužení území v obou směrech trasy linky.

Nová autobusová linka od září propojí různé části Prahy 6, obslouží nové zastávky v oblasti Norbertova, Baterií a zlepší cestování k poliklinice Stamicova a vojenské nemocnici v Břevnově. V úseku mezi Vozovnou Střešovice, Bořislavkou a Novými Vokovicemi bude zachována původní trasa. V pracovní dny přes den bude na lince 216 pravidelný interval 30 minut, o víkendu a večer 60 minut. Na linku 216 budou vypravovány nízkokapacitní autobusy s obsaditelností 25 míst k sezení a cca 35 míst ke stání.