Park v Thákurově ulici bude z bezpečnostních důvodů uzavřen

Park v Thákurově ulici by se měl pro veřejnost uzavřít. Úřad Prahy 6 o to požádala Technická správa komunikací. Důvodem je podle TSK špatný zdravotní stav lipové aleje.

„Stromy v této ulici jsou ve velmi špatném stavu. Existuje reálná možnost ohrožení nejen majetku, ale i životů obyvatel,“ uvedl k žádosti mluvčí TSK Tomáš Mrázek. Z bezpečnostních důvodů se proto odbor dopravy a životního prostředí rozhodl žádosti o uzavření parku a parkovacích míst vyhovět. Podle vedoucí odboru se tak stane v příštím týdnu.

O uzavření parku usiluje TSK jako správce pozemku poté, co opět nedostala šanci nemocné stromy v havarijním stavu pokácet.  Odbor dopravy a životního prostředí Prahy 6 v únoru povolil pokácet 12 lip s tím, že budou nahrazeny novou výsadbou. „Na základě závěrů znalců bylo povoleno pokácet 12 stromů, vždy s ohledem na zajištění provozní bezpečnosti lokality. Zároveň byla nařízena náhradní výsadba v počtu 18 vzrostlých lip,“ uvedla vedoucí odboru dopravy z Prahy 6 Dana Charvátová s tím, že současně s povolením ke kácení úřad nedovolil kácet dalších 18 lip, o které správce pozemku žádal.

Proti rozhodnutí Prahy 6 se odvolalo OS Šárecké údolí zastoupené zastupitelem Prahy 6 za Stranu zelených Martinem Skalským. „Případné kácení se tak odsouvá minimálně do nového rozhodnutí odvolacího orgánu,“ vysvětluje Charvátová. TSK se ale prodlevy obává. „Na rozdíl od různých občanských sdružení bychom pak nesli zodpovědnost za případné neštěstí,“ říká Mrázek za TSK.

O zachování aleje také usiluje občanské sdružení Arnika, které mimo jiné prosazuje, aby TSK zpracovalo dlouhodobý plán obnovy parku. Podle Arniky totiž hrozí, že by park mohl během pár let zmizet a změnit se v parkoviště. To Praha 6 důrazně popírá: „Vzhledem k tomu, že je uložena náhradní výsadba za každý strom, není v žádném případě cílem přeměna prostoru stromořadí na parkoviště, jak opakovaně nepravdivě uvádí sdružení Arnika,“ upozorňuje Dana Charvátová.

Problematika kácení dřevin v parku při Thákurově ulici je velmi složitá. Odborné posuzování, zda jsou osmdesát let staré lípy nebezpečné okolí, trvá již více než čtyři roky. „Složitost celé problematiky si Praha 6 dostatečně uvědomuje a i proto byl zdravotní stav stromořadí posuzován řadou renomovaných odborníků,“ sdělila Dana Charvátová. Dendrologické posudky si nechala vypracovat Praha 6, TSK jako správce, i občanská sdružení. Za tu dobu jich byla více než desítka a závěry odborníků často protichůdné. S každým posudkem se také různil počet stromů, které je nutné pokácet. Znalci rozdělili dřeviny do skupin a pro každou navrhli zajištění nezbytných opatření od vykácení a zajištění náhradní výsadby, až po provedení zdravotních, odlehčovacích řezů včetně instalace vazeb v korunách stromů, které správce postupně provádí.

Každé kompenzační opatření ale vede k dalšímu odumírání stromů a snižuje se i jejich estetická hodnota. „Obnova aleje je nevyhnutelná a při složitosti celého problému je postupná obnova přijatelným řešením,“ domnívá se vedoucí odboru dopravy a životního prostředí, která se opírá i o zkušenosti obnovy alejí ze zahraničí.

www.praha6.cz