Pohotovost pro dospělé funguje v ÚVN

Lékařskou službu první pomoci pro dospělé pacienty z Prahy 6 od včerejšího dne zajišťuje Ústřední vojenská nemocnice v Břevnově. Pohotovost na Vítězném náměstí předevčírem ukončila svou činnost.

„Věříme, že lidé tento krok uvítají zejména s ohledem na kvalitu a komplexnost lékařské péče, kterou jim nemocnice poskytuje,“ řekl místostarosta pro zdravotnictví Petr Ayeboua. „Kromě lékařské služby první pomoci spřipravujeme také od 1. listopadu v areálu nonstop lékárnu. Věříme, že tím přinášíme další kvalitativní posun pro pacienty,“ dodal ředitel nemocnice Miroslav Zavoral.

Starostka Prahy 6 Marie Kousalíková a ředitel ÚVN Praha Miroslav Zavoral podepsali v pátek Memorandum o spolupráci mezi Městskou částí Praha 6 a Ústřední vojenskou nemocnicí Praha, ve kterém se zavazují spolupracovat v oblasti poskytování lékařské služby první pomoci pro občany Prahy 6.

„Městská část Praha 6, vědoma si závazků vůči svým občanům, na sebe dobrovolně převzala odpovědnost za zabezpečení poskytování lékařské služby první pomoci pro občany Prahy 6 i po zrušení celoměstského systému lékařské služby první pomoci. S ohledem na rychlý vývoj v léčebných postupech se rozhodla Městská část Praha 6 navázat spolupráci s Ústřední vojenskou nemocnicí Praha, aby služby poskytované občanům v rámci první pomoci byly na úrovni odpovídající současným medicínským standardům,“ stojí mimo jiné v memorandu.

V případě, že bude dospělý pacient potřebovat akutní ošetření, je mu nyní poskytnuto v Ústřední vojenské nemocnici Praha (U Vojenské nemocnice 1200). Na zajištění lékařské pohotovosti se na počátku letošního roku dohodli zástupci městské části Praha 6 s vedením ÚVN. Dětskou pohotovost i nadále zajišťuje Fakultní nemocnice Motol v Praze 5.

Akutní péči pro dospělé Prahy 6 od 1. července zajišťuje Ústřední vojenská nemocnice U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6 v budově CH

Ordinační doba v pracovní dny:
19.00–7.00 hod. následujícího dne

dny volna:
7.00–7.00 následujícího dne

telefonní kontakt do ordinace:
973 203 777

telefonní kontakt informační centrum:
973 208 333

Poplatek je stanoven zákonem činí 90 Kč.

Doprava: tramvaje 1, 18, 56, 2 po skončení výluky

www.praha6.cz