Pozice Městské části Praha 6 v procesu rozvoje letiště

Zastupitelé na svém pátečním zasedání schválili uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej pozemků v Liboci a Ruzyni Letišti Praha. Smlouva zajišťuje případný rozvoj letiště a zároveň dává městské části do rukou nástroj na ochranu zájmu občanů Prahy 6.

Zastupitelé na svém pátečním zasedání schválili uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej pozemků v Liboci a Ruzyni Letišti Praha. Smlouva zajišťuje případný rozvoj letiště a zároveň dává městské části do rukou nástroj na ochranu zájmu občanů Prahy 6.

„Podmínkou platnosti smlouvy je možnost regulovat provoz na letových drahách v případně, že by došlo ke zhoršení životního prostředí, zejména hluku, na území Prahy 6, jmenovitě na území Baby,“ řekl krátce po hlasování starosta Prahy 6 Tomáš Chalupa a dodal: „Naše podmínky jsou významné při hájení zájmů občanů, kterým by mohl rozvoj leteckého provozu zkomplikovat kvalitu života, pokud by nebyl kontrolován.“

Smlouva pozbývá platnosti, pokud Letiště Praha nebude dodržovat daná pravidla.

V tuto chvíli navíc ani není zřejmé, zda se výstavba nové ranveje bude vůbec realizovat. Pokud by k výstavbě nedošlo, samotný prodej dvanácti menších pozemků za cenu 23,38 mil. korun je pro městskou část mimořádně výhodný. Smluvní cena výrazně překračuje cenu v místě a čase obvyklou.

Pokud by k výstavbě nové ranveje došlo a Letiště Praha by porušilo dohodu, může městská část regulovat letový provoz tak, aby co nejméně ovlivňoval životní prostředí na území Prahy 6. Krajní řešení, které může městská část také využít, je omezit provoz na letových drahách.