Praha 6 ví, kde podat pomocnou ruku

Co se týče zdravotnictví, města ani městské části příliš prostoru vzhledem k celkovému nastavení zdravotního systému nemají. V Praze 6 se však zaměřili na chybějící články zdravotní péče, takže občané této městské části čelící zdravotním problémům mají o starost méně.

Co se týče zdravotnictví, města ani městské části příliš prostoru vzhledem k celkovému nastavení zdravotního systému nemají. V Praze 6 se však zaměřili na chybějící články zdravotní péče, takže občané této městské části čelící zdravotním problémům mají o starost méně.

Možná i proto je 72,3 % občanů spokojeno s činností radnice v oblasti zdravotnických zařízení. Vyplývá to z průzkumu, který provedla společnost Factum Invenio.

Například když v roce 2008 došlo k reorganizaci služby první pomoci v Praze a záchrance v této městské části hrozil zánik, vzala městská část financování dospělé pohotovosti na sebe. Za částku 3,2 miliony Kč ročně získali občané Prahy 6 slušný servis. V centru Prahy 6 na Vítězném náměstí totiž i nadále funguje plnohodnotná záchranná služba, a to včetně návštěvní služby v bytech občanů a pohotovostní služby lékárny na Vítězném náměstí. Od roku 2006, kdy začala městská část záchrannou službu podporovat, tuto službu využilo 18 939 pacientů, tedy v průměru 11 občanů s akutními zdravotními potížemi denně.

Příjezdem sanitky samozřejmě zdravotní péče nekončí. Praha 6 zajistila pro svoje občany spádovost v renomované Ústřední vojenské nemocnici, ve Fakultní nemocnici Motole a Nemocnici Svatého Karla Boromejského v Praze. Té od roku 2006 přispěla městská část na provoz 15 lůžek pro své občany částkou 3 miliony Kč. O vysoké kvalitě péče v těchto zařízeních svědčí děkovné ohlasy občanů šesté městské části.

Městská část Praha 6 však nenechává bez pomoci ani občany v té nejtěžší, pozdější fázi života. Zatímco občané mimo Prahu 6 jsou odkázáni na léčebny dlouhodobě nemocných při zdravotnických zařízeních či fakultních nemocnicích, šestá městská část je zřizovatelem vlastní Léčebny dlouhodobě nemocných v Bubenči. „Kromě každoročního příspěvku hradí městská část podle potřeby i vybavení léčebny“, uvádí ředitel bubenečské léčebny MUDr. Jiří Malý. „Bez příspěvku městské části by provoz léčebny nebyl myslitelný. Pobyt v léčebně v lokalitě bydliště a blízko rodiny má přitom pro naše pacienty hodnotu, která je v penězích v podstatě nevyčíslitelná,“ dodává ředitel LDN Malý.

Městská část přispívá také ročně téměř milionem korun na lůžka následné péče v Domově sv. Karla Boromejského. V posledních čtyřech letech pak městská část poskytla téměř 1,3 milionu Kč i hospicovým zařízením Cesta domů a Štrasburk.

Podle radního Prahy 6 pro oblast zdravotnictví Ondřeje Balatky nejsou tyto aktivity tradičním polem působnosti samosprávy. „Nemáme povinnost řešit chybějící služby ve zdravotnictví. Cítíme však povinnost řešit to, co je důležité pro naše občany. A protože občané se zdravotními problémy nepočkají, rozhodli jsme se nečekat na nějaké řešení zvenčí ani my.“

Když některý z článků zdravotní péče v krizové situaci chybí, dali bychom za tuto službu mnoho. Problémy, které jinde občany trápí, vyřešili v Praze 6 s ohledem na maximální přidanou hodnotu pro občana a s danými rozpočtovými omezeními. Výdaje na zdravotnictví činí v této městské části při všech poskytovaných službách uměřených 11,6 milionu Kč. Vzhledem k podstatnému zvýšení příspěvku Domovu sv. Karla Boromejského se pak položka v rozpočtu na příští rok zvýší na 14,9 milionu Kč. Občané Prahy 6, kteří budou moci v tomto zařízení využít dalších 15 lůžek, strategii šesté městské části jistě ocení.