Praha 6 využila období bez sněhu k intenzivnímu úklidu

Pod sněhem, který v minulých dnech odtál, se na veřejných prostranstvích objevil značný nepořádek - zbytky po silvestrovských oslavách, velké množství posypu i psích exkrementů. Radnice Prahy 6 ihned zahájila intenzivní úklid.

„Je to poprvé v historii, kdy jsme v podstatě k „jarnímu úklidu“ sáhli uprostřed zimy. Ale situace byla opravdu neúnosná.“, říká místostarosta Jan Záruba pověřený vedením radnice.

Do úklidu byla operativně okamžitě nasazena veškerá technika k odklízení posypového materiálu na chodnících. Dodavatelské firmy ÚMČ 6 nepřetržitě zajišťují odklízení inertního posypu z chodníků, na kterých zajišťují zimní údržbu. Přednostně byl odklizen posypový materiál z centrální části Bubenče a Dejvic, který byl odvezen již do 2 dnů po odtátí sněhu.

Následně bylo provedeno odmetení posypového materiálu na sídlišti Dědina, Červený vrch, Petřiny a v Břevnově. Z těchto lokalit se prozatím inertní posyp neodváží, ale ponechává se na okraji chodníků k eventuálnímu dalšímu využití v rámci zimní údržby. Úklid posypu z ostatních chodníků zařazených do sněhové pohotovosti je také v plánu. Tam, kde jsou chodníky nejvíce zatíženy, pomáhají firmy.

Na úklidu se podílí i Technická správa komunikací hl. m. Prahy. K dnešnímu dni byl odklizen posyp ze všech hlavních komunikačních tahů a postupně se uklízí i chodníky, zařazené do II. pořadí. S odklízením inertního posypu výrazně vypomáhají i pracovníci organizační složky PRO 6.

Na území městské části bylo doposud odklizeno téměř 3000 tun posypu. Současně je prováděn i výsběr odpadků. Cílem bylo uklidit maximální množství chodníků a dalších prostor. Každoroční komplexní úklid bude zahájen hned, jak to počasí dovolí.

Zajímavé je, že se tentokrát na radnici s velkou intenzitou obrátili občané žádající tvrdší zásah proti neukázněným pejskařům. Osvětové kampaně, které radnice v minulosti iniciovala, bohužel nepřinášejí kýžený výsledek.

To vnímá i Jan Záruba a říká: „Tímto tématem se hodlám hodně zabývat. Podmínky pro to, aby pejskaři uklízeli, máme na území městské části nadstandardní - síť stojanů na sáčky na psí exkrementy a košů, kterou budeme průběžně vylepšovat. I v osvětě chceme pokračovat. Je ale třeba sáhnout i k dalším krokům. Svůj plán představím na jaře a hodlám do něho zapojit i městskou policii.“

www.praha6.cz