Praha 6 znovu soutěží o nejlepší elektronické služby

Po loňských úspěších v soutěži Zlatý erb, která hodnotí webové stránky a elektronické služby měst a obcí, se bude Praha 6 letos znovu ucházet o úspěch na medailových pozicích. Želízkem v ohni pro 13. ročník soutěže by měly být novinky v elektronických službách, a to elektronické aukce, deník úředníka nebo databáze obecních domů zveřejněná na internetu.

V loňském roce spuštěná e-aukce je službou, která je zacílena na snížení výdajů úřadu. Elektronické aukce řeší zakázky, které lze dobře a jednoznačně specifikovat a u kterých lze stanovit objektivní kvantifikovatelná kritéria, podle nichž bude možno zcela jednoznačně určit nejvýhodnější nabídku. Typicky se jedná především o dodávky kancelářských potřeb, elektroniky a IT, některých služeb apod.

Naopak službou pro občany je zveřejňování informací například v podobě databáze obecních domů na internetu (www.sneo.cz/domy). Zveřejněn je nejen kompletní seznam domů, ale i výnosy z nájmu, investice do oprav nebo smluvní vztahy.

Sněhová pohotovost zabodovala ve Zlatém erbu vloni, když se lidé mohli hlásit o brigádu k jednotlivým úsekům po internetu. Zlepšení letos přinesla fotogalerie zveřejňovaná bezprostředně po úklidu, která je kontrolou odvedené práce.

O úspěch ve Zlatém erbu se bude ucházet i aplikace Deník úředníka na internetových stránkách úřadu. Lidé se mohou k jednotlivým úředníkům objednávat pomocí internetu. Objednaný čas je mu potvrzen emailem.

Cílem soutěže Zlatý erb je podpořit modernizaci místní a regionální veřejné správy prostřednictvím rozvoje informačních služeb s využitím internetu a ostatních elektronických médií, a přispět tak k rozvoji kvality života. Praha v soutěži pravidelně boduje a každoročně připraví uživatelům svých internetových stránek nějakou novinku.

Radnice přihlásila do soutěže Zlatý erb 2011 následující aplikace:

Webové stránky MČ Praha 6
http://www.praha6.cz

eAukce
http://www.praha6.cz/trziste/

Sněhová pohotovost
http://www.snehovapohotovost.cz/

Databáze obecních domů
http://www.praha6.cz/bytove_domy.html

Dopravní zpravodaj
http://hs1.vars.cz/dopinfopraha6/

Deník úředníka
http://www.praha6.cz/diar_urednika.html

Tady jsme doma
http://www.tadyjsmedoma.cz/

Databáze smluv
http://www.praha6.cz/smlouvy/

Soubory pro váš diář
http://www.praha6.cz/aktuality/akce_archiv.php

Přehled přihlášených aplikací lze nalézt na adrese
http://zlatyerb.obce.cz/hlasovani/ohlaseni_kraj.asp?p2=19