Převládala Sofie a Filip, nechyběla dvojčata

Ve dnech 29. a 30. listopadu proběhlo již tradiční vítání nově narozených dětí z Prahy 6 v Písecké bráně. Za 2 roky od "oprášení" této tradice v Praze 6 tak přivítali zástupci Městské části Praha 6 již přes 1300 dětí.

Tentokrát to bylo téměř 200 dětí, jejichž rodiče neodradil ani sníh a mráz. Někteří zde byli již podruhé. Převládala jména Sofie a Filip, bylo přivítáno i 6 dvojčat.

Rituál Vítání dětí v Praze 6 vychází ze skutečných rituálů v dávné minulosti. A to nejen svou symbolikou, ale i výtvarnou a materiální formou. Při Vítání dětí Společenství, zastoupené a symbolizované radnicí, slibuje novému dítěti, že k němu bude chovat úctu a bude připraveno mu pomoci. I proto bylo za místo tohoto obřadu zvolena Písecká brána, která opět symbolizuje vstup do obce. Slib a poskytnutí pomoci ze strany společenství, opět symbolicky, provádí starosta podáním ruky matce a přeložení stuhy dítěti (obdoba obřadu dalajlámy, jenž klade stuhu okolo krku). Rodiče dostávají také dárky, např. knihy, vzpomínkové listy, ale i brožuru s praktickými informaci z Prahy 6 o dětských hřištích, lékařích, potřebných institucích či volnočasových aktivitách.

"Vítáním dětí chceme dát lidem najevo, že vnímáme důležitou událost v jejich osobním životě a že je pro nás důležité, aby obyvatelé získali vztah k místu, kde žijí," řekl starosta Prahy 6 Tomáš Chalupa.