Při léčbě závislosti pomáhá stabilní zaměstnání

V občanském sdružení Prev-Centrum skončil ojedinělý program RESTART. Program pomáhal lidem závislým na návykových látkách a lidem vyléčeným ze závislosti získat zaměstnání. Součástí programu bylo posilovat schopnost si pracovní místo udržet.

Za dva a půl roku nalezlo zaměstnání na otevřeném trhu práce 26 klientů programu a 36 klientů absolvovalo rekvalifikační nebo specializovaný vzdělávací kurs. V praxi se ukázalo, že klienti se stabilním zaměstnáním mají vyšší šance jak při léčbě závislosti, tak při návratu do běžného života.
Pro řadu klientů občanského sdružení Prev-Centrum byl projekt jedinou šancí, jak začít po letech problémů s drogami znovu legálně pracovat a zařadit se do společnosti.

„Téměř 40% našich klientů má v důsledku svojí drogové kariéry záznam v trestním rejstříku, a proto jsou bez pomoci programu podporovaného zaměstnávání prakticky nezaměstnatelní. Většina klientů také postrádá pracovní zkušenosti a řada z nich nemá ani dokončené středoškolské vzdělání. Přitom se jedná často o velice motivované zaměstnance, kteří si po letech potíží s drogami váží možnosti dostat novou šanci pracovat a mají chuť a odhodlání se učit a začít znova,“ uvedl Ondřej Počarovský, vedoucí projektu a ředitel o.s. Prev-Centrum.

Programy podporovaného zaměstnávání jsou důležitým doplňkem léčebných programů. „Bohužel ale programy podporovaného zaměstnání pro klienty, kteří mají problémy se závislostí nebo užíváním návykových látek v Česku téměř neexistují,“ dodává Počarovský. RESTART tak doplnil program ambulantní léčby občanského sdružení Prev-Centrum a díky tomu vznikl komplexní systém péče o klienty v ambulantní léčbě závislostí.

Projekt RESTART, který měli možnost klienti využívat dva a půl roku, byl ukončen 30. 6. 2011. O.s. Prev-Centrum však bude služby klientům poskytovat i po jeho skončení. Nebude ale již možné poskytovat mzdové příspěvky zaměstnavatelům a financovat klientům rekvalifikační kursy nebo jiné vzdělávání. Projekt byl realizován v rámci dotačního programu OPPA 1. výzva a spolufinancován ze zdrojů Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu ČR a rozpočtu hlavního města Prahy. Prezentace výsledků projektu proběhne v rámci závěrečného semináře projektu v září letošního roku.

Občanské sdružení Prev-Centrum je nevládní organizace, která čtrnáctým rokem poskytuje služby v oblasti prevence a léčby osob ohrožených závislostmi a dalšími společensky nežádoucími jevy. V současné době provozuje o.s. Prev-Centrum tři druhy programů – Ambulantní léčbu, Programy primární prevence a Nízkoprahové služby. Více informací o sdružení a jednotlivých programech naleznete na webových stránkách www.prevcentrum.cz .