Radnice díky elektronickým aukcím ušetřila čtvrt miliónu

Radnice Prahy 6 začala vybírat dodavatele pro veřejné zakázky prostřednictví elektronických aukcí. Jejich výhodou je omezení možné korupce a také ceny, které se daří virtuální dražbou výrazně snižovat. Během tří měsíců radnice realizovala patnáct aukcí a ušetřila tím čtvrt miliónu korun.

„V současné ekonomické krizi, kdy roste tlak na snižování výdajů, se nám podařilo díky elektronickým aukcím ušetřit až desetinu provozních nákladů," uvedl tajemník úřadu Jan Holický.

Princip je jednoduchý. Zájemci se předhánějí, kdo nabídne za zakázku nižší cenu. A všichni soutěžící přitom na svých monitorech vidí, jak soutěž probíhá. Většinou se touto formou řeší zakázky, které lze dobře a jednoznačně specifikovat a u kterých lze stanovit objektivní kvantifikovatelná kritéria podle nichž bude možno zcela jednoznačně určit nejvýhodnější nabídku. Typicky se jedná především o dodávky kancelářských potřeb, elektroniky a IT. Aukcí ale Praha 6 získala také studii na umístění kontejnerových stanovišť na tříděný odpad, 43 laviček na veřejná prostranství nebo pět nových autobusových zastávek včetně lavičky.

Aukce má vždy tři kola. Na konci kola se vygeneruje výsledková tabulka která se zobrazí všem zúčastněným dodavatelům. V druhém a třetím kole mají dodavatelé možnost vylepšit svou pozici úpravou hodnot v hodnotících kritériích. Podrobná nápověda je dostupná přímo v modulu eAukce.

Elektronická aukce je v současné době nejčastějším pojmem v souvislosti s diskusemi o protikorupčních opatřeních. Zároveň jde o metodu, která reálně šetří veřejné peníze. Praha 6 využívá tento modul už od října loňského roku 2010. Zatím zrealizovala radnice Praha 6 během tří měsíců 15 elektronických aukcí o celkovém objemu 3,5 milionu korun a ušetřila tím 250.273 Kč.

Radnice si od spuštění modulu elektronických aukcí na svých stránkách slibuje také úspěch v internetové soutěži Zlatý erb, kde se hodnotí webové stránky a elektronické služby měst a obcí z celé republiky. „Neumím si představit v současné době užitečnější elektronickou službu, nežli takovou, která šetří veřejné peníze," dodává autor aplikace eAukce webmaster Prahy 6 Radek Pilát.