Radnice zahájila rekonstrukce dalších parků

Radnice Prahy 6 zahájila v srpnu obnovu tří zanedbaných parků. Během jednoho měsíce by měly být dokončeny rekonstrukce parku na Malém Břevnově, Ve struhách a ve Vokovicích. Úpravy nebudou nijak velké, přesto by se měly výrazně podepsat na zkrášlení veřejného prostranství. Přibudou dětská hřiště.

Radnice Prahy 6 zahájila v srpnu obnovu tří zanedbaných parků. Během jednoho měsíce by měly být dokončeny rekonstrukce parku na Malém Břevnově, Ve struhách a ve Vokovicích.

Úpravy nebudou nijak velké, přesto by se měly výrazně podepsat na zkrášlení veřejného prostranství. Přibudou dětská hřiště.

Malý Břevnov se prosvětlí
Zanedbanému parku na Malém Břevnově by měla dát rekonstrukce přívětivější tvář. „Jedná se o rekonstrukci plochy mezi ulicemi Moravanů a Slezanů,“ uvedl místostarosta Jan Záruba odpovědný za životní prostředí. Jedním z důvodů, proč Praha 6 přistoupila k obnově parku, je to, že se v něm scházejí bezdomovci. Účelem úprav je park prosvětlit. Proto již v srpnu došlo k prořezům a kácení keřů i necelé dvacítky stromů. „Tyto budou nahrazeny novými, vhodnějšími stromy a keři,“ uvedl Záruba. „Úpravy se dotknou jako u ostatních rekonstruovaných parků zeleně a cest a přibude i koutek pro děti s moderními herními prvky,“ slibuje starosta Tomáš Chalupa. Vchod na dětské hřiště pak bude možný jak z parku, tak ze sousední mateřské školky. Do parku se doplní se lavičky a odpadkové koše. Od rušné ulice Bělohorská park oddělí protihluková stěna z gabionových košů vyplněných lomovým kamenem s vloženými poli z dřevěných palisád. Za rekonstrukci parčíku zaplatí městská část 5,7 milionů korun.

Struhy zůstanou průchozí
Úpravy začaly v srpnu i v parku Ve Struhách. Uvažovaný projekt japonské zahrady v parku podél ulice Na Marně je zapomenut. „Projekt navržený architekty se nelíbil ani radnici, ani občanům, navíc byl drahý. Proto jsme od nápadu ustoupili,“ řekl místostarosta Jan Záruba odpovědný za životní prostředí. V rámci revitalizace nebudou káceny žádné stromy a provedou se pouze dílčí úpravy zeleně. Park nebude mít původně uvažovaný altánek, ani nebude oplocen. Oplocení dostane jen plácek ke sportování, který bude opraven a tak jako celý park nadále zůstane přístupný veřejnosti. Součástí díla je oprava stávajících cest zámkovou dlažbou. Nadbytečné asfaltové plochy se nahradí z části zelení. Nově zaústěno bude ve své spodní části koryto potoka. Celková cena díla bude 5,7 milionu korun.

Vokovické náměstíčko bude mít fontánku
Originální kompozice ulic v zástavbě starých Vokovic bude mít znovu po letech důstojně vypadající náměstíčko při ulici V Středu. Úpravy by měly být hotové do konce měsíce. „Cílem návrhu je jednak celkové dopravní zklidnění prostoru náměstíčka, jednak úpravy, které dají místu význam ústředního společenského prostoru,“ říká starosta Chalupa. Náměstí už nebude průjezdné, středem se stane společenský shromažďovací prostor, ze kterého povedou parkové cesty, dlážděné žulovou mozaikou. Zbývající prostor po stranách vyplní záhony, altánek porostlý pnoucími růžemi a nově také dětské hřiště s prolézací sestavou a pérovou houpačkou. Přibudou lavičky, odpadkové koše a stojany na kola. Doslova osvěžujícím prvkem náměstíčka bude fontána. Za úpravy náměstíčka městská část zaplatí 5,26 milionu korun.