Školy zapisují do 1. tříd v Praze 6

Zápisy do prvních tříd základních škol v Praze 6 budou probíhat od poloviny ledna a potrvají do února.Letos poprvé přijímá prvňáky všech patnáct základních škol zřízených šestou městskou částí. Každá škola nabízí termín ve dvou po sobě jdoucích dnech v odpoledních hodinách.

Nabídka škol v Praze 6 je pestrá. Užitečné informace o školách v Praze 6, včetně jejich výukových programů, naleznou rodiče zejména na internetových stránkách jednotlivých škol a na portálu www.jakdoskoly.cz. Na webových stránkách Prahy 6 v oblasti školství je k dispozici „Výstup z evaluace základních škol“, který popisuje školy, hodnotí je a zaznamenává některé statistické údaje.

Při výběru základní školy, na níž bude dítě plnit povinnou školní docházku, nejsou rodiče vázáni místem bydliště. Mohou si vybrat kteroukoli základní školu. Povinnost dítě přijmout má ovšem pouze tzv. spádová škola, která je určena podle místa trvalého pobytu dítěte vyhláškou hl. města Prahy a zpravidla to bývá škola nejbližší.

U zápisu předloží rodič svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. K zápisu se v doprovodu svého zákonného zástupce dostaví každé dítě, které do 31. 8. 2011 dovrší 6. rok věku. Písemné žádosti o odklad povinné školní docházky na základě doloženého vyjádření poradenského zařízení nebo odborného lékaře může vyhovět ředitel školy.  Děti, které dovrší 6 let věku v době od 1. 9. do 31. 12. 2011 mohou být výjimečně ke školní docházce přijaty na žádost rodiče, budou-li přiměřeně duševně i tělesně vyspělé.

Informace k zápisu poskytnou i ředitelé základních škol, případně pracovníci Odboru školství ÚMČ Praha 6 (tel. 220 189 551 nebo 220 181 456).

Termíny pro zápis do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2011/2012:

ZŠ Bílá
25. a 26. 1. 2011, 14.00 – 17.00 hod.
160 00, Dejvice, Bílá 1/1784
www.zsbila.cz

ZŠ Červený vrch
1. a 2. 2. 2011. 14.00 – 18.00 hod.
160 00, Vokovice, Alžírská 26/680
 www.zscvrch.cz

ZŠ Dědina
25. a 26. 1. 2011, 14.00 – 18.00 hod.
161 00, Liboc, Žukovského 6/580
www.zsdedina.cz

ZŠ Emy Destinnové
26. a 27. 1. 2011, 14.00 – 18.00 hod.
160 00, Bubeneč, nám. Svobody 3/930
www.zsemydestinnove.cz

ZŠ Hanspaulka
1. a 2. 2. 2011, 14.00 – 18.00 hod.
160 00, Dejvice, Sušická 29/1000
www.zshanspaulka.cz

ZŠ Komenského
19. a 20. 1. 2011, 14.00 – 18.00 hod.
169 00, Břevnov, U Děl. cvičiště 1/1100
www.jakomenskeho.cz

ZŠ Marjánka
19. a 20. 1. 2011, 14.00 – 17.30 hod.
169 00, Břevnov, Bělohorská 52/417  
www.zsmarjankapraha6.cz

ZŠ Na Dlouhém lánu
26. a 27. 1. 2011, 14.00 – 17.00 hod.
160 00, Vokovice, Na Dl. lánu 43/555
www.zsdlouhylan.cz

ZŠ nám. Interbrigády
26. a 27. 1. 2011, 14.00 – 18.00 hod.
160 00, Bubeneč, A. Čermáka 6/1022
www.interbrigady.cz

ZŠ nám. Svobody
24. a 25. 1. 2011, 13.00 – 18.00 hod.
160 00, Bubeneč, nám. Svobody 2/930
www.zs-ns2.cz

ZŠ Norbertov
19. a 20. 1. 2011, 14.00 – 17.00 hod.
162 00, Střešovice, Norbertov 1/126
www.norbertov.cz

ZŠ Petřiny – jih
27. a 28. 1. 2011, 14.00 – 18.30 hod.
162 00, Břevnov, Šantrochova 2/1800
www.petrinyjih.cz

ZŠ Petřiny – sever
1. a 2. 2. 2011, 13.00 – 18.00 hod.
162 00, Veleslavín, Na Okraji 43/305
www.zspetriny.cz

ZŠ Pod Marjánkou
26. a 27. 1. 2011, 14.00 – 18.00 hod.
169 00, Břevnov, Pod Marjánkou 2/1900
www.zspodmarjankou.cz

ZŠ T. G. Masaryka
19. a 20. 1. 2011, 14.00 – 17.00 hod.
161 00, Ruzyně, nám. Č. povstání 6/511
www.zstgmruzyne.cz

www.jakdoskoly.cz