Sociální automobil pro Otrokovice

Dne 15. června 2011 se v prostorách Otrokovice pobočky Naděje uskutečnilo slavnostní předání tzv. sociálního automobilu. Slavnostního předání se zúčastnili zástupci města Otrokovic, starosta pan Mgr. Jaroslav Budek místostarosta pan Ing. Milan Plesar, zástupci firmy Kompakt s.r.o., která celý projekt zajišťuje a také zástupci firem, které si zakoupily na automobilu reklamu, a tím v umožnily jeho pořízení s následným využitím ve prospěch lidí se zdravotním postižením.

Devítimístný Ford  Transit, který má Naděje v dlouhodobém nájmu za symbolickou jednu korunu ročně, bude určen především pro osobní přepravu klientů otrokovické pobočky na výlety, pobyty, kulturní a společenské akce apod. Automobil  projde ještě speciální úpravou tak, aby se v něm vozíčkáři mohli přepravovat přímo na svém vozíku. Srdečně děkujeme všem, kteří projekt podpořili.

www.nadeje.cz