Společnost Key Investments při správě aktiv porušila smlouvu

Radnice Prahy 6 si vyžádala právní posouzení postupu společnosti Key Investments a.s. při správě aktiv Městské části Praha 6. Dva na sobě nezávislé posudky zpracovaly advokátní kancelář Bakeš & partneři a advokátní kancelář Brož, Sokol, Novák. Oba posudky se shodují, že ze strany Key Investments docházelo v posledním období spolupráce k porušování smlouvy o obhospodařování cenných papírů a jejich dodatků.

Praha 6 z důvodu snížení investičního rizika požadovala, aby nakupované cenné papíry měly investiční, nikoliv spekulativní rating, a to podle podmínek hodnocení ratingové agentury Moody’s Investors Service, resp. jejich afilačního partnera. Key Investmets tuto podmínku nedodržela a získávala cenné papíry hodnocené ratingem jiné agentury, navíc neuznané centrální bankou.

Kvůli minimalizaci rizik své investice Praha 6 zpřísnila smluvní podmínky dodatky ke smlouvě, mimo jiné požadavkem maximálního objemu  20% cenných papírů od jednoho emitenta ve svém portfoliu. I tuto podmínku Key Investments porušila a požadovaný podíl na jednoho emitenta výrazně překročila.

Opakované porušování smluvních podmínek vedlo Prahu 6 k pokynu o převedení veškerých finančních prostředků, které Key Investments městské části spravuje, tedy o převedení částky 190 miliónů korun na účet Městské části Prahy 6. I zde došlo k dalšímu porušení smlouvy ze strany Key Investments, která říká že obhospodařovatel (tj. Key Investments) je povinen převést finanční prostředky požadované zákazníkem do maximálně 10ti dnů od oznámení o výběru. Dosud se tak nestalo.

Před několika dny zaslala společnost Key Investments Praze 6 dopis, ve kterém sděluje, že ukončila činnost obchodníka s cennými papíry. Touto situací se včera zabývala na svém mimořádném jednání rada městské části a zadala dopis zaslaný společností Key Investments k právnímu rozkladu.

Společnost Key Investments (dříve SI Asset Management a.s.) je správcem aktiv Prahy 6 od roku 2003 na základě výběrového řízení. Ve výběrové komisi zasedli zástupci všech politických stran zvolených do zastupitelstva městské části, které s jejím výběrem vyslovilo souhlas. Od roku 2003 do roku 2010 zhodnotila spravované prostředky městské části částkou 82 miliónů korun. V posledním období spolupráce však opakovaně porušila smluvní podmínky zásadním způsobem. Proto městská část přistoupila k požadavku převést zbývající částku 190 miliónů korun na účet městské části.

www.praha6.cz