Týden Zdravé 6 - Seminář v o.s. Prev-Centrum

„Role NNO, Městské policie a Pražského centra primární prevence v realizaci programů primární prevence v hlavním městě Praze.“ Při příležitosti Týdne Zdravé 6 pořádá o.s. Prev-Centrum dne 14. 9. 2010 tradiční Otevřený mezioborový seminář. Seminář proběhne od 13,00 – 15,00 hodin, od 15,00 do 16,00 je možná prohlídka zařízení o.s. Prev-Centrum, které sídlí na adrese Meziškolská 1120/2, Praha 6.

„Role NNO, Městské policie a Pražského centra primární prevence v realizaci programů primární prevence v hlavním městě Praze.“

Při příležitosti Týdne Zdravé 6 pořádá o.s. Prev-Centrum dne 14. 9. 2010 tradiční Otevřený mezioborový seminář. Seminář proběhne od 13,00 – 15,00 hodin, od 15,00 do 16,00 je možná prohlídka zařízení o.s. Prev-Centrum, které sídlí na adrese Meziškolská 1120/2, Praha 6.

K panelové diskusi a sdělení příspěvků na téma „Primární prevence rizikového chování dětí a mládeže a role a úkoly institucí“  byl pozván ředitel Pražského centra primární prevence Mgr. Aleš Kuda a ředitel útvaru prevence Městské policie hlavního města Prahy Mgr. Tomáš Řezník.
„Očekáváme, že se v tradičně konstruktivní diskusi ukáže smysl kooperace mezi organizacemi nestátními, městskou policií a Pražským centrem primární prevence. Naším cílem je, aby si účastníci semináře odnesli jasnou zprávu o rolích a kompetencích  institucí, zabývajících se primární prevencí rizikového chování dětí.“ Sdělila odborná ředitelka pořádajícího sdružení Mgr. Alexandra Roubalová.
Primární prevence rizikového chování dětí a mládeže  je v současnosti v Praze realizována především nestátními neziskovými organizacemi, pedagogicko psychologickými poradnami a útvarem prevence městské policie hlavního města Prahy.
„Primární prevence je z hlediska odbornosti rozdělena na všeobecnou primární prevenci, která probíhá přímo ve školách a potom na selektivní a indikovanou, která je situovaná přímo do neziskových organizací a poraden. Každý takový program musí absolvovat certifikaci tedy proces zjišťování kvality služeb, teprve potom má takový program přístup k dotacím a pro školy je to záruka kvality.“ Sdělila Roubalová.

www.prevcentrum.cz