V Praze 6 zasedne do lavic 860 prvňáčků

Prázdninová rekonstrukce základní školy nám. Svobody zpozdí zahájení školního roku o necelý týden. Žáci ZŠ nám Svobody do školy nastoupí 6. září. Školy v Praze 6 tak přivítají letos celkem 860 prvňáčků. Pětatřicet strážníků městské policie v Praze 6 bude i letos v září dohlížet na bezpečnost dětí. V prvních dnech školního roku obsadí 25 přechodů pro chodce u základních škol. „Časový režim dohledu je koordinován s vedením škol a pružně reaguje na aktuální požadavky jejich ředitelů," uvedl ředitel městské policie v Praze 6 Viktor Richter.

Prázdninová rekonstrukce základní školy nám. Svobody zpozdí zahájení školního roku o necelý týden. Žáci ZŠ nám Svobody do školy nastoupí 6. září. Školy v Praze 6 tak přivítají letos celkem 860 prvňáčků.

Přechody pohlídají strážníci
Pětatřicet strážníků městské policie v Praze 6 bude i letos v září dohlížet na bezpečnost dětí. V prvních dnech školního roku obsadí 25 přechodů pro chodce u základních škol. „Časový režim dohledu je koordinován s vedením škol a pružně reaguje na aktuální požadavky jejich ředitelů," uvedl ředitel městské policie v Praze 6 Viktor Richter. V dalším týdnu přejde dohled do standardního režimu podle stanovených priorit. Ty jsou určeny podle hustoty provozu u jednotlivých přechodů, případně podle toho, zda v minulosti na těchto přechodech došlo k nehodám.

Své pracovní povinnosti na začátek školního roku mají ale i představitelé samosprávy. Nejen dětem, ale hlavně jejich rodičům je třeba připomenout, že radnice je tu pro ně a na řadu problémů, které je mohou potkat na různých úrovních (výchovná, pedagogická, sociální, bytová aj.) mohou dostat nejen radu, ale často i přímou pomoc. Proto 1. září navštíví starosta Tomáš Chalupa a další představitelé radnice postupně všechny školy na svém území (vyjma ZŠ nám. Svobody vzhledem k rekonstrukci a ZŠ Pod Marjánkou, která nemá 1. třídy).

Program starosty Prahy 6 Tomáše Chalupy – ZŠ T.G.M. (8:00 hod.), ZŠ Dědina (8:30 hod.)

Zrekonstruovaná ZŠ nám. Interbrigády
Na sklonku prázdnin se podařilo dokončit poslední fázi dvouleté rekonstrukce ZŠ a MŠ náměstí Interbrigády. Dělníky vystřídaly děti, které těší, že jejich škola nemá jen novou fasádu, ale také střechu a kompletně zrekonstruované vnitřní prostory.

Jednotlivé třídy mají, dle inovativního přístupu vedení školy, prosklené dveře, jsou vybaveny nejmodernějšími pylonovými tabulemi a v některých třídách jsou instalovány i tabule interaktivní. Nový bude i výškově stavitelný nábytek. Dříve temné a nevyhovující šatny školy jsou světlé a vybavené barevnými skříňkami, které umožňují kaž dému dítěti mít své věci uzamčené. Již vloni vznikly v rámci rekonstrukce v prostorách bývalé školní družiny dvě třídy nové mateřské školy, která bude moci spolu s ostatními dětmi využívat záviděníhodné zahradní zázemí školy. „Začátek školního roku v novém nás těší o to více, že škola v září oslaví 50 let své existence. Vzhledem k mnohamilionové investici městské části, práci dodavatelů i snaze budoucích uživatelů lze říci, že tato škola obdržela k výročí hodnotný dar," uvedl ředitel školy Petr Karvánek. Podrobnosti o termínu setkání bývalých absolventů školy budou včas uveřejněny na webových stránkách školy i Prahy 6.

I dceru olympionika a bývalého radního Prahy 6 Lukáše Pollerta čeká 1. školní den. Stejný certifikát dostanou na své jméno všichni prvňáčci.