Vliv výuky hudby na rozvoj mozku nadaného dítěte

Rozvoj hudebních schopností přináší výsledky nejen v oblasti muzikálního talentu, ale také v celé řadě specifických intelektových schopností dítěte.

Neurologické a chemické procesy, které hudba a její převážně aktivní produkce spouštějí v lidském mozku, podporují paměť, matematické, analytické a verbální schopnosti, ale také celkovou inteligenci a efektivitu myšlení. Kromě toho hudba rozvíjí emocionální a sociální dovednosti a schopnosti vyjádřit sama sebe, své pocity a najít harmonii ve vztahu ke světu.

„Mozku je rytmus vlastní,“ dodává k tématu Prof. MUDr. Josef Faber, DrSc., neurolog z Psychologického centra a institutu EEG Biofeedback a lékař Neurologického odd. FN Bulovka. „Mozek sám je generátor rytmů, stejně jako lidské srdce. Už staří Řekové hovořili o zvukomalbě, prosodii, lidské řeči, neboť každá věta má svoji melodii a každý jazyk má svůj nezaměnitelný akcent, kterému se lze naučit jen v dětství. Pracuje-li mozek pravidelně, podporuje to jeho efektivitu, kromě toho rytmus nám umožňuje pamatovat si lépe.“

„Bývaly doby, kdy lidé s talentem byli trestaní, protože byli jiní, odlišní. Dnes konečně žijeme ve světě, kdy talent a píle přináší nejlepší výsledky a vytváří osobnosti a individuality. A to například i s využitím hudby, která naše schopnosti dokáže stimulovat. A myslím si, že je správné podporovat snahu o to, být nejlepší už od dětských let. Samozřejmě, že ne za každou cenu. V Praze 6 z tohoto důvodu podporujme motivovanou anketu o nejlepšího žáka. Dát o sobě vědět, ukázat, že něco umím je v dnešní silné konkurenci dobré,“ říká starostka Prahy 6 Ing. Marie Kousalíková.

Jak hudba rozvíjí mozek dítěte?

„Podle výzkumů hudba podporuje rozvoj a efektivitu kognitivních funkcí. Studie prokázaly významné zlepšení v oblastech paměti (zejména verbální paměť), gramotnosti, vizuoprostorového zpracování informací, matematice, abstraktním uvažování, obecné inteligenci a celkové efektivitě myšlení.“ dodává Mgr. Jitka Svobodová, ředitelka první české základní školy pro nadané děti Cesta k úspěchu.

- Hudba jako každá další oblast umění rozvíjí emoční inteligenci a kreativitu.
- Hudba má vliv na rozvoj motorických schopností: Sluchový nerv ve vnitřním uchu může významně ovlivňovat mnoho svalů v těle. Hudba pomáhá uvolnit tenzi těla a koordinovat pohyby.