Výstava dřevěných hraček Jarmily Jeřábkové

Dne 1. 4. 2010 byla zahájena výstava HRAČKY - JARMILA JEŘÁBKOVÁ na zámku v Kamenici nad Lipou v prostorách a pod patronací Uměleckoprůmyslového muzea v Praze.

Tato přední návrhářka hraček se zde představuje retrospektivním výběrem z její tvorby za roky 1971-1992. Její hračky na kolečkách, za které již v roce 1976 získala 1. cenu v belgickém Gentu, jsou mezi dětmi populární do dnešních dnů.

Jarmila Jeřábková po absolvování Střední uměleckoprůmyslové školy v Praze (Návrhová a interiérová tvorba, design) nastupuje v roce 1964 do Ústředí lidové umělecké výroby jako designér interiérových doplňků, šperků a později i hraček.                                                                                                                                                 V ÚLUV jehož poslání bylo mapovat a rozvíjet svébytnou kulturu našeho národa prošla hračka v jejím pojetí několika vývojovými stádii. Od rekonstrukce, kdy se pod jejím vedením oživila výroba hraček z Příbrami, Krušnohorské štípané hračky z dřevěného soustruženého prstence, i tzv. pošumavské hračky, pro které získala ke spolupráci tradičního výrobce Václava Kantora z Vlkonic.

Od roku 1975, kdy se designu dřevěných hraček věnuje intenzivně a její projev dosáhl postupně takového vývojového stupně, kdy při zachování tradiční technologie a materiálu, dochází k přetváření v nový tvarově i funkčně moderní předmět, mnohdy přecházející v objekt uměleckého charakteru.

Jarmila Jeřábková svou systematickou prací posunula vývoj tradiční hračky až k hračce designové, díky své nápaditosti, dokonalé stylizaci a výtvarné zkratce. Její nezaměnitelná tvorba staví na přirozené kráse dřeva, kterému dává promyšlený jednoduchý tvar. Tajemství jejich návrhů je skryto v tvůrčím imperativu, který vyznává:
Není dokonalý ten tvar,
k němuž už nelze nic přidat,
ale naopak ten,
ze kterého už nelze nic ubrat.
(Adolf Loos)

Jistě není náhodou, že právě tato designérka jako první v Československé republice obdržela za design, v oboru hračka, v roce 1988 ocenění Institutem průmyslového designu, Dobrý design CID (Council of Industrial Design) za kolekci hmatových hraček.

Za své tvůrčí období vytvořila Jarmila Jeřábková stovky návrhů hraček, které byly realizovány ve velkých sériích i jako originály. Ve svých sbírkách je vlastní UPM v Praze, Národní muzeum v Praze, Galerie města Brna, Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy a rovněž se nacházejí v soukromých sbírkách po celém světě. Její hračky se po dvacet let prodávaly v prodejnách Krásná jizba po celé republice a kultivovaly vkus dětí. Tato výstava, jejíž umělecká hodnota potěší malé i velké návštěvníky potrvá v zámku v Kamenici nad Lipou do 30. 9. 2010.
 


PRO INFORMACI UVÁDÍM DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Datum narození: 1945 v Pelhřimově
Bydliště: Praha
Umělecká škola: Střední uměleckoprůmyslová škola, Praha, (Návrhová a interiérová
tvorba, design)
Rok ukončení: 1964
Profesor: ak. arch Málek
Obory: designérské práce, architektonická řešení výstav a interiérů. Designu hraček se intenzivněji věnuje od roku 1975
Členství: Unie výtvarných umělců České republiky - Národní výbor IAA/AIAP (UNESCO), Asociace hračka
Výstavy hraček:
1971 - Tunis
1972 - Bogota
1974 - Kahira
1975 - Olomouc, Santiago de Chile, Dillí, Moskva, Varšava
1976 - Zlín, Bukurešť, Brusel, Antverpy, Havana, Gent
1977 - Haag
1978 - Oslo, Helsinky, Konakry
1983 - Teplice, Krakov
1986 - Praha
1988 - Praha, Amsterodam
1989 - Praha, Bratislava, Praha, Krakov
2003 - 2009 Účast na oborových výstavách členů Asociace hračka
Významná ocenění:
1976 - Belgie, Gent - 1. cena za kolekci pojízdných hraček
1988 - Československo, Institut průmyslového designu - Dobrý design, CID (Council of Industrial Design) za kolekci hmatových hraček
1989 - Polsko, Krakov, VIII. mezinárodní bienále - Stříbrné paví péro za kolekci loutek
1975 -1990 - během těchto let za design obdržela celkem 12 prvních, 4 druhé a 3 třetí ceny v oboru hračka (ÚLUV). Za svou designérskou činnost byla oceněna ministrem kultury
Výstavy hraček včetně architektonického řešení výstav:
1973 - Muzeum České Budějovice
1974 - Galerie Havlíčkův Brod
1978 - Galerie Kendal, Velká Británie
1981 - Středočeské muzeum u Prahy
1985 - Výstavní síň ÚLUV Praha
1986 - Výstavní síň ÚLUV Praha
1987 - Výstavní síň ÚLUV Praha
1988 - Galerie Bratislava
1993 - Národní muzeum, Lobkovický palác
1994 - Národní muzeum, Lobkovický palác
1995 - Národní muzeum, Lobkovický palác
2010 - Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, zámek Kamenice nad Lipou
Architektonické řešení výstav mimo obor hračka:
1995 - Národní muzeum, Národopisná výstava - 100. výročí
1996 - Národní muzeum, Anglie a Čechy
1998 - Národní muzeum, Casanova v Čechách - 200. výročí úmrtí                                                                                                                                                                           - Národní muzeum, Z pokladnice Národního muzea - 180. výročí založení Národního muzea
- Pražský hrad, Královský palác, Korunovační klenoty - 80. výročí vzniku Československé republiky
- Pražský hrad, Královský palác, Drahé kameny v gotice
Významné realizace mimo obor hračka:
1981 - Polsko, Štětín, Kulturní a informační středisko Československa; návrh a realizace vstupního prostoru
- Polsko, Varšava, Kulturní a informační středisko Československa; návrh a realizace vstupního prostoru
1982 - Bulharsko, Sofie, Kulturní a informační středisko Československa; návrh a realizace čelní stěny společenské místnosti
1986 - Vietnam, Ho Či Minovo Město, Kulturní a informační středisko Československa; návrh a realizace dřevěné plastiky