Zahraniční gastronomie se poprvé představí na Kulaťáku 10. 9.

V sobotu 10. 9. se budou na Farmářském trhu na Kulaťáku poprvé v ČR prezentovat produkty malých a středních farmářů ze zahraničí.Proč se k tomuto kroku rozhodli, vysvětlují organizátoři trhů Pavel Šťastný a Miroslav Dušek:

“Česká republika je kapka v moři milionů farmářů. Dnes tu existuje cca 200 trhů a tržišť s obratem blížícím se jedné a půl miliardě korun. Ve světě jsou trhů tisíce a jejich obraty mají mnohdy zásadní vliv na fungování zemědělství v zemi. Zemědělství se nedělí na české, francouzské nebo italské, dělí se pouze kuchyně a my chceme umožnit návštěvníkům našich trhů zahraniční produkty poznat. K tomu jsme částečně využili i výhody MČ Praha 6, na jejímž územní velká část ambasád leží.”

Jako první se představí země ASEANu, tedy Indonésie, Malajsie, Filipíny, Vietnam a Thajsko. Na trzích budou prezentovat národní kuchyně kuchaři, kteří většinou vaří na ambasádách, v nabídce budou též regionální produkty z oblasti.

Výtěžek prodeje věnují země ASEAN na charitu. Akce se koná pod záštitou Městské části Praha 6. Mořské ryby z malých farem ze zemí ASEAN dodá na trh rybářství Kolowrat.

Farmářské trhy byly v drtivé většině zásobovány doposud pouze českými producenty potravin. Taková zahraniční účast bude průlomová. Přijďte se podívat!

ASEAN - Sdružení států jihovýchodní Asie
Území členských států ASEAN nyní pokrývá plochu 4,5 milionu km2, má přibližně 600 milionů obyvatel (což je o téměř 150 miliónů obyvatel více než v Evropské unii) a hovoří se zde 14 oficiálními jazyky. Pražskou skupinu ASEANu založili v roce 2009 ambasadoři Indonésie, Malajsie, Filipín, Thajska a Vietnamu působícími v Praze. Tato skupina se letos poprvé zapojuje do Farmářských trhů, které jsou organizovány ve spolupráci s MČ Praha 6 s cílem zviditelnit uskupení ASEAN.

www.farmarske-trhy.cz, www.praha6.cz, http://www.asean.org