Praha 6 pomáhá dlouhodobě nezaměstnatelným

Organizační složka Prahy 6 s názvem PRO 6 již půl roku zabezpečuje výkon veřejně prospěšných prací, veřejné služby a obecně prospěšných prací (náhradní výkon trestu). Již nyní denně pracuje hlavně na údržbě zeleně a veřejných prostranství Prahy 6 okolo 40 osob, které byli dříve vedeni na Úřadu práce jako dlouhodobě nezaměstnaní.

Organizační složka Prahy 6 s názvem PRO 6 již půl roku zabezpečuje výkon veřejně prospěšných prací, veřejné služby a obecně prospěšných prací (náhradní výkon trestu).

Již nyní denně pracuje hlavně na údržbě zeleně a veřejných prostranství Prahy 6 okolo 40 osob, které byli dříve vedeni na Úřadu práce jako dlouhodobě nezaměstnaní.

Minulý týden proběhl ve spolupráci s Úřadem práce v Praze 6 nábor nových pracovníků, z vytipovaných 26 uchazečů se jich dostavilo k vyřízení potřebných formalit 18! A už mají práci!