Moderní mateřská škola Meziškolská

Mateřská škola Meziškolská je čtyřtřídní mateřská škola s celodenním provozem. Leží v příjemné okrajové čtvrti Prahy 6, v Břevnově. Budova školy z roku 1975, stavěná přímo pro účely školství, prošla mnoha modernizacemi.

Dětem slouží čtyři oddělené třídy s hernou a veškerým zázemím. Pro pobyt venku je určena velká pěkná zahrada se čtyřmi pískovišti a zahradními dřevěnými prvky. V MŠ pracuje stálý kolektiv zkušených učitelek a učitelů, který se vždy snaží připravit dětem dny pestré, příjemné a zábavné. Děti jsou rozděleny do čtyř tříd podle věku, třetí i čtvrtá třída jsou předškolní. Škola je velmi moderně vybavena. Děti mají k dispozici nepřeberné množství hraček, didaktických pomůcek, herny jsou vybaveny ribstolemi, žíněnkami a dalším sportovním náčiním, v každé je klavír a další hudební nástroje. Součástí školy je školní kuchyň.

Naše mateřská škola zajišťuje veškerou péči dětem ve věku 3-6 let a dětem s odkladem školní docházky. Základem je úsilí o všestranný harmonický rozvoj osobnosti dítěte. S dětmi pracujeme podle moderní koncepce Rámcového programu, který vychází z přesvědčení, že vzdělání předškolních dětí je třeba co nejvíce přizpůsobit přirozenému vývoji a životu dítěte. Vzdělávací obsah školního vzdělávacího plánu je tomuto požadavku přizpůsoben. 

Využíváme třídní plány přizpůsobené jednotlivým věkovým kategoriím, jejichž součástí je denní cvičení, tanečky, zpěv, pohybové hry, kreslení, malování, modelování a další výtvarné techniky, četba, vyprávění, dramatizace, poslech, samostatný mluvní projev dětí atd.

Ústřední činností dětí zůstává samozřejmě hra, která je provází celý den, prolíná všemi činnostmi a je jí věnována mimořádná pozornost.

Odpovědně a pečlivě pracují paní učitelky a páni učitelé také s dětmi s odkladem školní docházky.

http://ms.meziskolska.sweb.cz/