Nabízíme zábavu pro děti a mládež

Dům dětí a mládeže v Praze 6 je zařízení s padesátiletou tradicí. Dětem, mládeži, jejich rodičům i ostatním nabízíme pravidelné kroužky počítačové, umělecké, dramatické, výtvarné, chovatelské a celou řadu zájmových útvarů sportovních včetně turistiky. Široké spektrum činností je vedeno profesionálními pedagogy nebo odborníky.

Dům dětí a mládeže v Praze 6 je zařízení s padesátiletou tradicí. Dětem, mládeži, jejich rodičům i ostatním nabízíme pravidelné kroužky počítačové, umělecké, dramatické, výtvarné, chovatelské a celou řadu zájmových útvarů sportovních včetně turistiky. Široké spektrum činností je vedeno profesionálními pedagogy nebo odborníky.

Dále u nás najdete zábavu v Klubu otevřených dveří Šestka, nejen ve školním roce, ale i o prázdninách.

Rekreace a dobrodružství – to jsou naše výlety, letní a zimní tábory.

Připravujeme pro všechny výtvarné dílny, turnaje, soutěže, divadelní představení.

Na dopravním hřišti u obory Hvězda vyučujeme dopravní výchovu. Veřejnosti slouží hřiště odpoledne a o víkendech.

Školám, pedagogům a dalším zájemcům nabízíme vzdělávací programy a metodickou pomoc.

Všechny činnosti jsou cenově přístupné.

http://www.ddmp6.cz