Centrum trvalého zdraví

Integrační uzdravování se zabývá současně tělesnou medicínou i medicínou duše a sleduje interakci tělesného a duševního zdraví v celém spektru nemoci napříč medicínou tradiční i alternativní.

Lidské tělo a duše jsou neoddělitelně spojené nádoby. Téměř každá nemoc je totiž důsledkem kombinace fyzických, psychických, emocionálních a sociálních vlivů současně působících na člověka.

Při celostní - integrační léčbě nemoci a péči o zdraví je proto potřeba věnovat se zároveň dobré kondici těla i duše. Tělesné zdravotní obtíže přetrvávají, pokud přirozený samoléčivý potenciál člověka z psychických, sociálních nebo jiných důvodů selhává a naopak dlouhodobé tělesné potíže vedou k duševní zátěži, která se může projevit psychickými problémy. K léčení zdravotních obtíží je třeba komplexní, tzv.celostní - integrační přístup k pacientovi, při němž stojí specialisté z různých oblastí tradiční medicíny, psychologie a alternativní medicíny.

Jejich úzká spolupráce může vést k porozumění příčin nemoci a k její léčbě. Skloubením toho nejlepšího, co nám dala lékařská věda s prověřenými technikami alternativní medicíny vzniká ten nejúčinnější a nejkomplexnější léčebný režim, likvidující nemoci a jejich příznaky na všech úrovních - to je integrační medicína. Cílem integračního uzdravování je zvýšit přirozenou obranyschopnost těla, urychlit zotavení z nemoci a podporovat plné zdraví.

Chceme zde nabídnout celostní léčebný program, který je v tomto ohledu velmi komplexní. Využijeme-li totiž tento celostní přístup, který je zaměřen na všechny roviny člověka, tj. fyzickou, psychickou, emocionální a duchovní - pak může být uzdravení obvykle trvalé. Pozice klienta na naší klinice je odlišná od tradičních zdravotnických zařízení. Domníváme se totiž, že každý dospělý člověk je za své zdraví zodpovědný sám sobě, a měl by proto sám rozhodovat také o péči o své zdraví. Lékař nebo terapeut by měl být klientovi v záležitostech jeho zdraví pouze jakýmsi odborným konzultantem.

Nejdůležitější složkou celostního léčení je dobře informovaný klient, který je poučen jak o tradičních lékařských postupech, tak i o dostupných komplementárních terapiích z oblasti alternativní medicíny, jež mohou prospět jeho zdraví. Oba tyto přístupy lze doplnit změnami životního stylu. Aktivní spolupráce klienta a jeho důvěra v lékaře - terapeuta může být pro úspěch léčby v řadě případů důležitější než zvolená terapie nebo lékařský postup. Naším záměrem je sloučit to nejlepší z obou přístupů do celistvého léčebného programu, šitého na míru klientovým potřebám na všech úrovních jeho bytí a následně být průvodcem klientovi na jeho cestě za tělesnou i duševní harmonií.

http://www.cordeus.cz